U nás učí profesionálové

PhDr. Ľubomír Kubínyi, Ph.D.

Vyučující manažerských předmětů, specialista v personálním řízení

V roce 1992 ukončil vysokoškolské studium na ve studijním oboru Výchova a vzdělávání dospělých. V létech 1996 až 1998 pokračoval ve specializačním čtyřsemestrálním studiu na Právnické fakultě UK v oboru Sociální politika a personální řízení. V roce 2013 ukončil doktorské studium ve studijním programu Pedagogika, specializace Andragogika. V průběhu let 1993 až 2006 odpovídal za komplexní řízení subsystému personální práce příslušníků letecké základny s rozmanitou profesní strukturou a řízení personální práce s občanskými zaměstnanci. Od roku 2006 působí jako akademický pracovník. Ve své vědecké a odborné práci se zaměřuje na teoretické aspekty řízení lidských zdrojů v organizacích, využití kompetenčního přístupu v řízení a rozvoji lidských zdrojů, andragogiku.)