U nás učí profesionálové

Margareta Křížová, MBA

Head of NEWTON Business Accelerator, byznys mentorka a poradkyně v oblasti obchodní strategie a fúzí a akvizic (M&A)

Mgr. Ondřej Benda

Management specialist

Ing. Petr Kazík, Ph.D.

Petr Kazík je lektorem Centra humanitních věd a má přes 30 let praxe v managementu a vzdělávání. Působí jako prezident České manažerské asociace.

PhDr. Kamil Polák

Vedoucí oddělení specializované metodiky Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Ing. Olga Girstlová, Ph.D.

Profesní garantka režimu NEWTON Premium, investorka a konzultantka startupových projektů.

PhDr. Marian Jelínek, Ph.D.

Profesní garant režimu NEWTON Premium, mentální kouč vrcholových sportovců a manažerů

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M.

Vyučující a prorektor pro strategii a rozvoj, profesní garant MBA a manažerského vzdělávání, úspěšný podnikatel, majitel několika společností

prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.

Vyučující a garant studijního oboru Globální podnikání a management, bývalý guvernér Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a vedoucí projektů v Credit Suisse Group v Zürichu

prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.

Vyučující a garant studijního oboru Management se zaměřením na psychologii, člen orgánů a spolumajitel mnoha úspěšných společností

Karel Novotný

Profesní garant režimu NEWTON Premium, marketingový expert, zakladatel Brand Family

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D. MBA.

Vyučující a vedoucí Ústavu humanitních věd, expertka na výběr, přípravu a rozvoj lidí v náročném prostředí

PhDr. Stanislav Gálik

Vyučující manažerských předmětů, konzultant společností Česká spořitelna a Mototechna, zakladatel značky Galard a spoluzakladatel inovačního centra Unifer

Marek Vítek

Profesní garant zaměření Podnikání a management v médiích, expert na mediální prostředí, válečný novinář a vedoucí několika televizních projektů

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA

Profesní garant zaměření Management ve zdravotnictví a sociálních službách, ředitel Nemocnice Strakonice, a.s.

Ing. Miroslav Šafařík

Vyučující ekonomických předmětů

doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.

Vyučující politologie a mezinárodních vztahů, politický analytik pro Českou i Slovenskou televizi

PhDr. Mgr. Barbora Pánková, Ph.D., MBA

Vyučující humanitních předmětů, členka správní rady NF Erudikon, členka České asociace koučů

Ing. Ludmila Navrátilová, Ph.D.

Vedoucí Centra marketingu, vyučující a garant marketingových předmětů, mentor a marketingový konzultant trendů spotřebitelského chování, udržitelnosti, fashion marketingu a start-up projektů.

Ing. Dagmar Palatová

Vyučující a zastupkyně vedoucího Ústavu ekonomie

doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.

Vyučující matematických předmětů, člen redakční rady časopisu Mathematics for Applications, Journal of Quality Measurement and Analysis a vedoucí redaktor časopisu Kvaternion

PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D.

Vyučující humanitních předmětů, autor a lektor úspěšného rozvojového kurzu: "Jak se efektivně učit"

Ing. et Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D.

Vyučující ekonomických předmětů, majitel a jednatel společnosti podnikající v oblasti optimalizace nákladů firem a nastavení investičních strategií

PhDr. Ing. Vratislav Pokorný, MBA

Vyučující humanitních předmětů, mentální kouč a lektor X-tream Managementu, bývalý hlavní psycholog resortu Ministerstva obrany

Mgr. Irena Zajíčková

Vyučující a vedoucí Ústavu jazyků

pplk. Mgr. Ing. Bc. Vladimír Borský, MBA, LL.M.

Vyučující manažerských předmětů, metodik profesního vzdělávání PČR

Ing. Milan Lindner, Ph.D.

Vyučující a prorektor pro řízení kvality, místopředseda představenstva NEWTON Solutions Focused, a.s., člen správní rady NF Erudikon a jednatel JOB spectrum s.r.o.

Ing. Martin Přibyl, Ph.D., MBA

Vyučující manažerských předmětů, konzultant v oblasti projektového managementu a komunikace

PhDr. Ľubomír Kubínyi, Ph.D.

Vyučující manažerských předmětů, specialista v personálním řízení

Ing. Roman Brauner, Ph.D., MBA

Vyučující ekonomických předmětů, zakladatel a konzultant společnosti GET & INVEST

PhDr. Ivana Poledňová, CSc.

Vyučující humanitních předmětů a vědecký pracovník v oblasti psychologie

doc. Mgr. Ing. Radomír Saliger, Ph.D.

Vyučující humanitních předmětů, zaměřuje se na výuku andgragogiky, tvorbu a publikaci odborných textů, kvalifikačních prací a jejich vedení

Renata Čuhlová, Ph.D.

Vyučující manažerských předmětů

Mgr. Kateřina Vařáková, DiS.

Vyučující manažerských předmětů, konzultantka v oblasti lidských zdrojů

Ing. Radim Kudělka

Vyučující humanitních předmětů, specialista na emoční inteliganci a komunikaci

Ing. Jana Pokorná, Ph.D.

Vyučující ekonomických předmětů, specialistka na řízení nákladů v podnicích a konkurenceschopnost podniků

Ing. Zdeněk Mikulka, B.Th., Ph.D.

Vyučují předmětů souvisejících s manažerskou, podnikatelskou, hospodářskou, bezpečnostní a institucionální etikou a s rozvojem komunikačních a prezentačních dovedností

Ing. Leopold Tanner, MSc., MBA

Vyučující ekonomických předmětů, specialista zabývající se otázkami financializace globální ekonomiky, multipolarity měnových a finančních systémů a podnikovými strategiemi, bývalý poradce místopředsedy vlády

JUDr. Katarína Maisnerová

Vyučující právních předmětů

Ing. Markéta Boučková

Vyučující ekonomických předmětů

Ing. Petr Novák, Ph.D.

Vyučující manažerských předmětů, podnikatel v oblasti finančních služeb

Ing. Karina Tatek Benetti, Ph.D.

Vyučující humanitních předmětů

Dr. Jakub Wondreys Ph.D.

Vyučující politologie

Ing. František Zjevík, DiS.

Vyučující marketingových předmětů, spoluzakladatel cestovní kanceláře Voyages private a.s.

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIARb

Vyučující a garant právních předmětů, certifikovaný mezinárodní arbitr

Ing. Lumír Pektor

Vyučující manažerských předmětů a lektor MBA, konzultant v oblasti procesního managementu a simulací podnikových procesů

Mgr. Ing. Milan Bobek, MSc.

Vyučující psychologických předmětů, konzultant, lektor osobního rozvoje, akreditovaný kouč a supervizor třetího stupně u EMCC Global

Mgr. Michal Mervart, MBA

Vyučující marketingových předmětů, UX designér a konzultant

Bc. Jaroslav Gazda

Lektor studia MBA, backstage manager nejdůležitějších módních událostí v ČR

Mgr. Klára Mouchová

Vyučující marketingových předmětů, zakladatelka digitální agentury Více než agentura, s. r. o.

Mgr. Romana Žihlavníková

Vyučující humanitních předmětů

Ing. Jan Tichý

Vyučující marketingových předmětů, spoluvlastník digitální agentury Taste

Zbyněk Hyrák

Vyučující marketingových předmětů a lektor MSc. studia Moderní marketing, konzultant výkonnostního marketingu, webový analytik

Lukáš Lukeš

Lektor MBA a MSc. studia Moderní marketing, kreativec, marketingový konzultant a projektový manažer

Ing. Lucie Šperková

Lektorka MSc. studia Moderní marketing, expertka na Business Intelligence a zákaznickou analytiku

Filip Podstavec

Lektor MSc. studia Moderní marketing, expert na SEO a linkbuilding

Martin Kůra

Lektor MSc. studia Moderní marketing, SEO konzultant v mezinárodním prostředí

Mgr. Valery Senichev, Ph.D.

Lektor MSc. studia Moderní marketing, spoluzakladatel poradenské firmy Jobs2030 a vzdělávací platformy Educamp.cz

Bc. Max Dužek, MBA

Lektor MSc. studia Moderní marketing, marketingový expert a konzultant v projektu Podnikni to!

Martin Brablec

Lektor MSc. studia Moderní marketing, zakladatel copy & content marketingové agentury

Ing. Diana Zadáková

Lektorka MSc. studia Moderní marketing, vedoucí oddělení sociálních sítí v agentuře eVisions Advertising