U nás učí profesionálové

doc. Ing. Miloš Král’, CSc. 

Lektor Centra ekonomie

Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D.

Lektor Centra ekonomie

Mgr. Martin Pelikán, Ph.D.

Lektor Centra managementu

Mgr. Alexandra Zhereb, Ph.D.

Centrum mezinárodních programů a Centrum managementu

RNDr. Marie Vostrejžová

Lektorka Centra ekonomie

PhDr. Mgr. František Kašický, MBA, LL.M.

Lektor Centra managementu

Mgr. Pavel Adam

Lektor Centra managementu

Mgr. Dominika Jírová, DiS.

Lektorka Centra Humanitních věd

Bc. et Bc. Andrej Liška

Lektor Centra ekonomie

Ing. Mgr. et Mgr. Martin Macek

Lektor Centra managementu

Mgr. Hana Volfíková

Lektorka Centra humanitních věd

Mgr. Pavla Wernerová

Lektorka Centra ekonomie

Charles Greenham, BSc

Centrum jazyků

Ing. Dostál Jakub, Ph.D.

vyučující — centrum ekonomie

Ing. Dvorská Andrea

vyučující — centrum ekonomie

Ing. Hodinková Monika, Ph.D.

vyučující — centrum ekonomie

Jonathan Edmund Holmes, BA, MA, ACMA

Centrum jazyků a Centrum mezinárodních programů

Ing. Kocian Ondřej

vyučující — centrum managementu

PaedDr. Danica Lauková

Centrum jazyků a Centrum mezinárodních programů

Bc. Ing. Přibilová Petra, Ph.D.

vyučující — centrum ekonomie

Mgr. Vladimir Vladimirovič Srebnitskiy

Centrum jazyků

Mgr. Táňa Vybíralová, M.A.

Centrum jazyků

BcA. Robert Westbrook, MBA, LL.M.

Centrum jazyků a Centrum mezinárodních programů

Jérôme Dumetz, Ph.D.

Centrum mezinárodních programů

Dr. Anna Plechatá Krausová

Centrum mezinárodních programů

Mgr. Dvořáková Eva

Centrum humanitních věd

doc. JUDr. Ing. Jurčík Radek, Ph.D.

Centrum podnikatelských disciplín

Ing. Lhotáková Markéta, Ph.D.

Centrum marketingu

Ing. Mazánek Lukáš, Ph.D.

Centrum podnikatelských disciplín

doc. Ing. Motyčková Monika, Ph.D.

Centrum podnikatelských disciplín

Mgr. Müller František, MBA

Centrum podnikatelských disciplín

doc. Ing. Palát Milan, Ph.D.

Centrum ekonomie

Mgr. Bc. Peška Martin

Centrum marketingu

Ing. Smetana Jiří

Centrum marketingu

Ing. Tamáš Vojtěch, Ph.D.

Centrum ekonomie