U nás učí profesionálové

doc. Ing. Miloš Král’, CSc. 

Lektor Centra ekonomie

Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D.

Lektor Centra ekonomie

Ing. Katarína Mrkvová, Ph.D.

Lektorka Centra ekonomie

Mgr. Martin Pelikán, Ph.D.

Lektor Centra managementu

Mgr. Alexandra Zhereb, Ph.D.

Lektorka Centra managementu

RNDr. Marie Vostrejžová

Lektorka Centra ekonomie

RNDr. Marcel Štolc

Lektor Centra ekonomie

JUDr. Mgr. Barbora Vlachová

Lektorka Centra managementu

PhDr. Mgr. František Kašický, MBA, LL.M.

Lektor Centra managementu

Mgr. Pavel Adam

Lektor Centra managementu

Ing. Dana Bezáková

Lektorka Centra managementu

Mgr. Dominika Jírová, DiS.

Lektorka Centra Humanitních věd

Bc. et Bc. Andrej Liška

Lektor Centra ekonomie

Mgr. Jitka Ludvíková

Lektorka Centra marketingu

Ing. Mgr. et Mgr. Martin Macek

Lektor Centra managementu

Mgr. Pavel Martof

Lektor Centra humanitních věd

Mgr. David Pokorný

Lektor Centra marketingu

Mgr. Hana Volfíková

Lektorka Centra humanitních věd

Mgr. Pavla Wernerová

Lektorka Centra ekonomie

Charles Greenham

Lektor Centra jazyků