U nás učí profesionálové

doc. Ing. Miloš Král’, CSc. 

Lektor Centra ekonomie

Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D.

Lektor Centra ekonomie

Mgr. Martin Pelikán, Ph.D.

Lektor Centra managementu

Mgr. Alexandra Zhereb, Ph.D.

Lektorka Centra managementu

RNDr. Marie Vostrejžová

Lektorka Centra ekonomie

PhDr. Mgr. František Kašický, MBA, LL.M.

Lektor Centra managementu

Mgr. Pavel Adam

Lektor Centra managementu

Mgr. Dominika Jírová, DiS.

Lektorka Centra Humanitních věd

Bc. et Bc. Andrej Liška

Lektor Centra ekonomie

Ing. Mgr. et Mgr. Martin Macek

Lektor Centra managementu

Mgr. Hana Volfíková

Lektorka Centra humanitních věd

Mgr. Pavla Wernerová

Lektorka Centra ekonomie

Charles Greenham

Lektor Centra jazyků

Ing. Dostál Jakub, Ph.D.

vyučující — centrum ekonomie

Ing. Dvorská Andrea

vyučující — centrum ekonomie

Ing. Hodinková Monika, Ph.D.

vyučující — centrum ekonomie

Holmes Jonathan Edmund, BA, MA, ACMA

vyučující — jazykové centrum 

Ing. Kocian Ondřej

vyučující — centrum managementu

PaedDr. Lauková Danica

vyučující — jazykové centrum 

Bc. Ing. Přibilová Petra, Ph.D.

vyučující — centrum ekonomie

Mgr. Srebnitskiy Vladimir

vyučující — centrum jazyků

Mgr. Vybíralová Táňa, M.A.

vyučující — centrum jazyků

BcA. Westbrook Robert, MBA

vyučující — centrum jazyků