Další vyučující a osobnosti z praxe

doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc.

Vyučující ekonomických předmětů, specialista na správu investičních portfolií

Mgr. Soňa Dyková

Lektorka německého jazyka

Mgr. Eva Jagelská

Lektorka španělského jazyka

Ing. František Janatka, CSc.

Vyučující manažerských předmětů, ředitel Institutu mezinárodního obchodu, dopravy a spedice a autor řady odborných publikací

Ing. Petra Koudelková, Ph.D.

Vyučující manažerských předmětů

Mgr. Ing. Lenka Matějová

Vyučující ekonomických předmětů

Carlos Luis Rodriguez

Vyučující v anglickém programu

PhDr. Radoslava Šopovová

Lektorka Ústavu jazyků

Ing. Eva Švandová, Ph.D.

Vyučující manažerských a ekonomických předmětů

JUDr. Mgr. Barbora Vlachová

Vyučující právních předmětů, advokátka

Robert Michael Westbrook

Lektor anglického jazyka

PaedDr. Jitka Synáčková

Vyučující matematických předmětů

RNDr. Marie Vostrejžová

Vyučující ekonomických předmětů

doc. Ph.Dr. RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D.

Vyučující manažerských předmětů

Mgr. Jiří Novosák, Ph.D.

Vyučující manažerských předmětů

Ing. Jana Novosáková, Ph.D.

Vyučující manažerských předmětů