EU projekty

aLIFEca – Virtual Open Course of Automotive Life Cycle Assessment

 • Žadatel — VŠB-Technická univerzita Ostrava
 • Partneři — Vysoká škola NEWTON, a.s., Scoveco, s.r.o., Politechnika Śląska, Spin 360, SRL, Žilinská univerzita v Žilině
 • Přidružení partneři — ACEA: European Automobile Manufacturers’ Association, ASA: Automotive Skills Association
 • Identifikační kód projektu — 2021 – 1‑CZ01-KA220-HED-000032222    
 • Trvání projektu — 1/11/2021 – 31/10/2023    
 • Rozpočet — 276 970 EUR
 • Zdroj financování — Erasmus+ Programme, call 2021, round 1, key action KA2, Action type KA220-HED- Cooperation partnerships in higher education

Cíl

Hlavním cílem projektu je vyvinout odborný kurz vysoké kvality specializovaný na hodnocení životního cyklu, který by byl připraven na míru automobilovému průmyslu. Kurz bude mít formu tzv. MOOC kurzu – masivního otevřeného online kurzu. Projekt se zaměřuje na MOOC s certifikačním rámcem a praktickými příklady. Bude se věnovat oblasti udržitelného přístupu v automobilovém průmyslu s cílem zlepšit možnosti kvalitního celoživotního vzdělávání. Svým zaměřením přispěje k transformaci na tzv. Digital Europe.  MOOC bude odrážet specifické požadavky v oblasti green mobility s ohledem na strategii EU a Green Deal. Na konci projektu bude kurz mapován do celoevropské databáze vzdělávacích kurzů nabízených směrem k automobilovém průmyslu. Výsledky projektu budou sdíleny veřejně a v rámci partnerství s Automotive Skills Association.

MUDIPLAT – Multidimenzionální diagnostická platforma a metodika pro podporu rozvoje přírodních potenciálů jedince

 • Žadatel – NEWTON University
 • Partneři – Univerzita Wroclav
 • Identifikační kód projektu – 2021 – 1‑CZ01 – KA210 – ADU-000035065
 • Trvání projektu – 1/12/2021 – 1/10/2022
 • Rozpočet – 60 000 EUR
 • Zdroj financování – Erasmus+ Programme

Cíl

V rámci projektu bude vytvořena metodika pro podporu rozvoje přirozených potenciálů jedince a realizován kombinovaný pilotní trénink rozvoje přirozených potenciálů. Cílem pilotního tréninku je ověření navržené metodiky a testováni on-line platformy. V rámci tréninku budou také proškoleni lektoři a mentoři pro vedení samostatných tréninků a konzultaci výstupů platformy. Na závěr projektu bude realizován workshop s cílem seznámit odbornou veřejnost s výstupy projektu. Mezi výsledky projektu řadíme: — metodiku pro podporu rozvoje přirozených potenciálů jedince, — multidimenzionální diagnostická platforma pro objektivní self-assesment a podporu rozvoje přirozených potenciálů jedince, —20 absolventů pilotního tréninku, kteří budou současně certifikováni jako budoucí lektoři.

 

Project for Assessment and Support of Key Skills/​Competences

 • Žadatel — STU — Slovenská technická univerzita V Bratislave
 • Partneři — Vysoká škola NEWTON, a.s., VŠB — Technická univerzita Ostrava, SPIN 360 SRL, ASA Asbl
 • Identifikační kód projektu — No2022-1-SK01-KA220-VET-000088988
 • Trvání projektu — 01/09/2022 — 31/08/2024
 • Rozpočet — 250 000 EUR
 • Zdroj financování — Erasmus+ Programme, call 2022, Round 1, key action KA2, Action type KA220-VET- Cooperation partnerships in vocational education and training

Cíl

Cílem navrhovaného projektu je podpořit uznávání klíčových dovedností/​​kompetencí, umožnit a podpořit vytváření nových metod měření klíčových dovedností/​​kompetencí. Klíčové dovednosti/​​kompetence jsou základní znalosti, dovednosti a postoje, které pomohou organizacím a jednotlivcům uspět v digitální transformaci v době měnících se a rostoucích požadavků na odborné dovednosti. V našem případě se zaměříme konkrétně na měkké dovednosti, jako je týmová práce, odpovědnost, obchodní povědomí, rozhodování, komunikace, vedení, prezentace, důvěryhodnost a etika, orientace na výsledky, řešení problémů, inovativnost a kreativita, udržitelnost nebo organizační dovednosti. Přesný výběr užšího okruhu těchto dovedností bude výsledkem první části projektu na základě průzkumu většinou požadovaných kompetencí ve vybrané části trhu práce (v našem případě se jedná konkrétně o automobilový průmysl). Na základě analýzy sesbíraných informací bude vytvořena metodika a pokyny pro hodnocení klíčových dovedností/​​kompetencí, která bude ověřena pilotními měřeními v partnerských zemích. Výsledkem snažení je pak tvorba digitálních, mezinárodně uzatelnných mikro-certifikátů.

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).  Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.


Adaptační kurz
Lísek

07. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

11. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

14. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

18. 09. 2023
07. 09. 2023
11. 09. 2023
14. 09. 2023
18. 09. 2023