EU projekty

aLIFEca – Virtual Open Course of Automotive Life Cycle Assessment

 • Žadatel - VŠB-Technická univerzita Ostrava
 • Partneři - Vysoká škola NEWTON, a.s., Scoveco, s.r.o., Politechnika Śląska, Spin 360, SRL, Žilinská univerzita v Žilině
 • Přidružení partneři - ACEA: European Automobile Manufacturers’ Association, ASA: Automotive Skills Association
 • Identifikační kód projektu - 2021-1-CZ01-KA220-HED-000032222    
 • Trvání projektu - 1/11/2021 – 31/10/2023    
 • Rozpočet - 276 970 EUR
 • Zdroj financování - Erasmus+ Programme, call 2021, round 1, key action KA2, Action type KA220-HED- Cooperation partnerships in higher education

Cíl

Hlavním cílem projektu je vyvinout odborný kurz vysoké kvality specializovaný na hodnocení životního cyklu, který by byl připraven na míru automobilovému průmyslu. Kurz bude mít formu tzv. MOOC kurzu – masivního otevřeného online kurzu. Projekt se zaměřuje na MOOC s certifikačním rámcem a praktickými příklady. Bude se věnovat oblasti udržitelného přístupu v automobilovém průmyslu s cílem zlepšit možnosti kvalitního celoživotního vzdělávání. Svým zaměřením přispěje k transformaci na tzv. Digital Europe.  MOOC bude odrážet specifické požadavky v oblasti green mobility s ohledem na strategii EU a Green Deal. Na konci projektu bude kurz mapován do celoevropské databáze vzdělávacích kurzů nabízených směrem k automobilovém průmyslu. Výsledky projektu budou sdíleny veřejně a v rámci partnerství s Automotive Skills Association.

MUDIPLAT – Multidimenzionální diagnostická platforma a metodika pro podporu rozvoje přírodních potenciálů jedince

 • ŽadatelNEWTON University
 • Partneři – Univerzita Wroclav
 • Identifikační kód projektu – 2021-1-CZ01KA210ADU-000035065
 • Trvání projektu – 1/12/2021 – 1/10/2022
 • Rozpočet – 60 000 EUR
 • Zdroj financování – Erasmus+ Programme

Cíl

V rámci projektu bude vytvořena metodika pro podporu rozvoje přirozených potenciálů jedince a realizován kombinovaný pilotní trénink rozvoje přirozených potenciálů. Cílem pilotního tréninku je ověření navržené metodiky a testováni on-line platformy. V rámci tréninku budou také proškoleni lektoři a mentoři pro vedení samostatných tréninků a konzultaci výstupů platformy. Na závěr projektu bude realizován workshop s cílem seznámit odbornou veřejnost s výstupy projektu. Mezi výsledky projektu řadíme: - metodiku pro podporu rozvoje přirozených potenciálů jedince, - multidimenzionální diagnostická platforma pro objektivní self-assesment a podporu rozvoje přirozených potenciálů jedince, –20 absolventů pilotního tréninku, kteří budou současně certifikováni jako budoucí lektoři.

 • en

Dobrodružství s cílem NEWTON University