EU projekty

aLIFEca – Virtual Open Course of Automotive Life Cycle Assessment

  • Žadatel - VŠB-Technická univerzita Ostrava
  • Partneři - Newton University, a.s., Scoveco, s.r.o., Politechnika Śląska, Spin 360, SRL, Žilinská univerzita v Žilině
  • Přidružení partneři - ACEA: European Automobile Manufacturers’ Association, ASA: Automotive Skills Association
  • Identifikační kód projektu - 2021-1-CZ01-KA220-HED-000032222    
  • Trvání projektu - 1/11/2021 – 31/10/2023    
  • Rozpočet - 276 970 EUR
  • Zdroj financování - Erasmus+ Programme, call 2021, round 1, key action KA2, Action type KA220-HED- Cooperation partnerships in higher education

Cíl

Hlavním cílem projektu je vyvinout odborný kurz vysoké kvality specializovaný na hodnocení životního cyklu, který by byl připraven na míru automobilovému průmyslu. Kurz bude mít formu tzv. MOOC kurzu – masivního otevřeného online kurzu. Projekt se zaměřuje na MOOC s certifikačním rámcem a praktickými příklady. Bude se věnovat oblasti udržitelného přístupu v automobilovém průmyslu s cílem zlepšit možnosti kvalitního celoživotního vzdělávání. Svým zaměřením přispěje k transformaci na tzv. Digital Europe.  MOOC bude odrážet specifické požadavky v oblasti green mobility s ohledem na strategii EU a Green Deal. Na konci projektu bude kurz mapován do celoevropské databáze vzdělávacích kurzů nabízených směrem k automobilovém průmyslu. Výsledky projektu budou sdíleny veřejně a v rámci partnerství s Automotive Skills Association.

  • en

Dobrodružství s cílem NEWTON University