EU projekty

aLIFEca – Virtual Open Course of Automotive Life Cycle Assessment

 • Žadatel — VŠB-Technická univerzita Ostrava
 • Partneři — Vysoká škola NEWTON, a.s., Scoveco, s.r.o., Politechnika Śląska, Spin 360, SRL, Žilinská univerzita v Žilině
 • Přidružení partneři — ACEA: European Automobile Manufacturers’ Association, ASA: Automotive Skills Association
 • Identifikační kód projektu — 2021 – 1‑CZ01-KA220-HED-000032222    
 • Trvání projektu — 1/11/2021 – 31/10/2023    
 • Rozpočet — 276 970 EUR
 • Zdroj financování — Erasmus+ Programme, call 2021, round 1, key action KA2, Action type KA220-HED- Cooperation partnerships in higher education

Cíl

Hlavním cílem projektu je vyvinout odborný kurz vysoké kvality specializovaný na hodnocení životního cyklu, který by byl připraven na míru automobilovému průmyslu. Kurz bude mít formu tzv. MOOC kurzu – masivního otevřeného online kurzu. Projekt se zaměřuje na MOOC s certifikačním rámcem a praktickými příklady. Bude se věnovat oblasti udržitelného přístupu v automobilovém průmyslu s cílem zlepšit možnosti kvalitního celoživotního vzdělávání. Svým zaměřením přispěje k transformaci na tzv. Digital Europe.  MOOC bude odrážet specifické požadavky v oblasti green mobility s ohledem na strategii EU a Green Deal. Na konci projektu bude kurz mapován do celoevropské databáze vzdělávacích kurzů nabízených směrem k automobilovém průmyslu. Výsledky projektu budou sdíleny veřejně a v rámci partnerství s Automotive Skills Association.

MUDIPLAT – Multidimenzionální diagnostická platforma a metodika pro podporu rozvoje přírodních potenciálů jedince

 • Žadatel – Vysoká škola NEWTON
 • Partneři – Univerzita Wroclav
 • Identifikační kód projektu – 2021 – 1‑CZ01 – KA210 – ADU-000035065
 • Trvání projektu – 1/12/2021 – 1/10/2022
 • Rozpočet – 60 000 EUR
 • Zdroj financování – Erasmus+ Programme

Cíl

V rámci projektu bude vytvořena metodika pro podporu rozvoje přirozených potenciálů jedince a realizován kombinovaný pilotní trénink rozvoje přirozených potenciálů. Cílem pilotního tréninku je ověření navržené metodiky a testováni on-line platformy. V rámci tréninku budou také proškoleni lektoři a mentoři pro vedení samostatných tréninků a konzultaci výstupů platformy. Na závěr projektu bude realizován workshop s cílem seznámit odbornou veřejnost s výstupy projektu. Mezi výsledky projektu řadíme: — metodiku pro podporu rozvoje přirozených potenciálů jedince, — multidimenzionální diagnostická platforma pro objektivní self-assesment a podporu rozvoje přirozených potenciálů jedince, —20 absolventů pilotního tréninku, kteří budou současně certifikováni jako budoucí lektoři.

 

Project for Assessment and Support of Key Skills/​Competences

 • Žadatel — STU — Slovenská technická univerzita V Bratislave
 • Partneři — Vysoká škola NEWTON, a.s., VŠB — Technická univerzita Ostrava, SPIN 360 SRL, ASA Asbl
 • Identifikační kód projektu — No2022-1-SK01-KA220-VET-000088988
 • Trvání projektu — 01/09/2022 — 31/08/2024
 • Rozpočet — 250 000 EUR
 • Zdroj financování — Erasmus+ Programme, call 2022, Round 1, key action KA2, Action type KA220-VET- Cooperation partnerships in vocational education and training

Cíl

Cílem navrhovaného projektu je podpořit uznávání klíčových dovedností/​​kompetencí, umožnit a podpořit vytváření nových metod měření klíčových dovedností/​​kompetencí. Klíčové dovednosti/​​kompetence jsou základní znalosti, dovednosti a postoje, které pomohou organizacím a jednotlivcům uspět v digitální transformaci v době měnících se a rostoucích požadavků na odborné dovednosti. V našem případě se zaměříme konkrétně na měkké dovednosti, jako je týmová práce, odpovědnost, obchodní povědomí, rozhodování, komunikace, vedení, prezentace, důvěryhodnost a etika, orientace na výsledky, řešení problémů, inovativnost a kreativita, udržitelnost nebo organizační dovednosti. Přesný výběr užšího okruhu těchto dovedností bude výsledkem první části projektu na základě průzkumu většinou požadovaných kompetencí ve vybrané části trhu práce (v našem případě se jedná konkrétně o automobilový průmysl). Na základě analýzy sesbíraných informací bude vytvořena metodika a pokyny pro hodnocení klíčových dovedností/​​kompetencí, která bude ověřena pilotními měřeními v partnerských zemích. Výsledkem snažení je pak tvorba digitálních, mezinárodně uzatelnných mikro-certifikátů.

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).  Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.

ChemSkills: enabling the green and digital skills transformation of the chemical industry

 • Žadatel —  European chemical employers group
 • Partneři — Vysoka skola NEWTON, a.s., Conseil Europeen de l’Industrie Chimique, Chemical Industry Federation of Finland, VSB — Technical University of Ostrava, Universiteit Twente, European Plastics Converters, HaskoningDHV Nederland BV, European Landowners Organization, Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, European Tyre and Rubber Manufacturers’ Association, IKEM-Innovations-och Kemiindustrierna i Sverige AB, Universiteit Maastricht, Chemeot Innovation and Learning Labs BV, Bundesarbeitgeberverband Chemie e.V., Rubber Manufacturers Association of Finland, Technische Universitat Wien, Univerzitet U Novom Sadu, European Chemical Regions Network, Federchimica — Federazione Nazionale Dell’ Industria Chimica, Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita, Institut National de Formation et d’Enseignement Professionnel du Caoutchouc, Wirtschaftskammer Osterreich, Association des Constructeurs Europeens d’Automobiles GIE European Automobile Manufacturers Associations, Gospodarska Zbornica Slovenije, Agriland Nord, Association for Innovative Farming, Provadis School of International Management and Technology AG, Cotec Portugal Associacao Empresarial para a Inovacao, Croatian Chamber of Economy CCE, Univerzita Komenského v Bratislave, AstraZeneca AB, Hrvatska Udruga Poslodavaca, Fédération Européenne des Cadres de la Chimie et des Industries Annexes, Agricultural Association of the Czech Republic.
 • Přidružení partneři —  HBLVA fuer Chemische Industrie, Industriall european trade union association de fait.
 • Identifikační kód projektu —  GAP-101103234
 • Trvání projektu — 1/6/2023 – 1/6/2027    
 • Rozpočet — 4 981 406 EUR Dotace: 3 985 110 EUR
 • Zdroj financování —  Call: ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO (Partnerships for Innovation: Alliances) 

Cíl

Hlavním cílem projektu “ChemSkills” je usnadnit transformaci chemického průmyslu tím, že se bude zabývat výzvami v oblasti ekologických a digitálních iniciativ, oběhového hospodářství a udržitelnosti. Projekt se zaměřuje na identifikaci a rozvoj potřebných dovedností v oblasti zelených a digitálních technologií, jakož i výroby bezpečných a udržitelných chemických látek v rámci nízkouhlíkového energeticky náročného ekosystému. Projekt se zaměřuje na dílčí odvětví, jako jsou plasty, spotřební chemikálie, hnojiva, guma, léčiva a petrochemie, a jeho cílem je zmapovat stávající dovednosti, vytvořit vznikající profesní profily a zavést příslušné kvalifikace jak na úrovni odborného vzdělávání a přípravy (úrovně 3 až 5 EQF), tak na úrovni terciárního vzdělávání (úrovně 6 až 8 EQF).
Vysoká škola NEWTON má na starosti pracovní balík č.2, který je zaměřen na diseminaci projektu a na koordinaci projektové komunikace. V rámci balíku bude vytvořená samostatná webová stránka projektu, účty na jednotlivých sociálních sítích a pravidelný newsletter. Balík je provázán se všemi projektovými aktivitami. 

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).  Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.

TRIREME: Digital & GREEN SKILLS TOWARDS FUTURE OF THE MOBILITY ECOSYSTEM

 • Žadatel —  Automotive Skills Alliance (ASA)
 • Partneři — NEWTON University, Europese Raad Voor De Automobielhandel En ‑Herstelling- Conseil Europeen Du Commerce Et De La Reparation Automobiles, Association Europeenne Des Fournisseurs Automobiles, European Tyre And Rubber Manufacturers’ Association, Associatia Pentru Promovarea Tehnologiei Electronice, Asociatia Transilvania It, Adecco Formazione Srl, Industriall European Trade Union Association De Fait, Council Of European Employers Of The Metal, Engineering And Technology-Based Industries Aisbl, Wirtschaftsforderung Region Stuttgart Gmbh, International Software-Experts Forcollaborative Networks I.S.C.N. Gesmbh, Intertradecard Srl, Qb Lda, Fondazione Giacomo Brodolini Srl Sb, Budapesti Muszaki Es Gazdasagtudomanyi Egyetem, Asociacion De Centros De Formacion Tecnico Profesional De Inciativa Social De Euskadi Hetel Heziketa Teknikoko Elkartea De Durango, Asociacion Espanola De Proveedoresde Automocion, Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny, Uddannelsescenter Ringkobing Skjern, Mobinov — Associacao Do Clusterautomovel, European System, Software, Services Process Improvement Eurospi Certificates & Services Gesmbh, Technische Universitaet Graz, Sfc — Sistemi Formativi Confindustria Scpa, Chalmers Tekniska Hogskola Ab, Vaasan Kaupunki
 • Identifikační kód projektu —  101140001
 • Trvání projektu — 1/3/2024 – 1/3/2028
 • Dotace: 4 000 000 EUR
 • Zdroj financování —  Call: ERASMUS-EDU-2023-PI-ALL-INNO (Partnerships for Innovation: Alliances)

Cíl

Cilem projektu TRIREME je revoluce v evropském ekosystému mobilit skrze zaměření na digitální a ekologickou transformaci v souladu se zásadami Green Deal a Digital agenda. Projekt se bude snažit mezi lety 2024 a 2027 vybavit více než 14,6 milionu osob v 1,8 milionech firem novými dovednostmi a klíčovými kompetencemi pro potřeby dnešní doby. Tento projekt je zaměřen na několik oblastí, například digitalizaci, autonomní řízení, e‑mobility a udržitelnost. Hlavními cíli projektu je zjistit potřeby průmyslu, podporu spolupráce mezi jednotlivými odvětvími, tvorba školících programů a zajištění udržitelného a efektivního šíření výsledků. NEWTON University se v rámci pracovních balíčků podílí na tvorbě a rozvoji kurikula (WP4) a na diseminaci a udržitelnosti (WP7).

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).  Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.