Bakalářské studium na NEWTON University

Kombinované bakalářské studium (dříve dálkové)

Studujte při práci díky kombinovanému studiu. 6 vybraných víkendů za semestr v Praze, Brně nebo Bratislavě.

Jaký je rozdíl mezi kombinovaným a prezenčním studiem?

Výuka probíhá v 6 vybraných víkendech za semestr.

Termíny najdete zde.

Časově méně náročná forma studia při zachování skladby studovaných předmětů

Docházka na jednotlivá soustředění není kritériem Vaší studijní úspěšnosti

Ve výuce reflektujeme konkrétní firemní a profesní potřeby z praxe studentů

Termíny kombinované formy studia

Zimní semestr v Praze / Brně / Bratislava:

 • 15. 10. – 16. 10. / 08. 10. – 09. 10. / 15. 10. – 16. 10. 2022
 • 05. 11. – 06. 11. / 22. 10. – 23. 10. / 05. 11. – 06. 11. 2022
 • 12. 11. – 13. 11. / 12. 11. – 13. 11. / 12. 11. – 13. 11. 2022
 • 26. 11. – 27. 11. / 26. 11. – 27. 11. / 26. 11. – 27. 11. 2022
 • 10. 12. – 11. 12. / 03. 12. – 04. 12. / 10. 12. – 11. 12. 2022
 • 14. 01. – 15. 01. / 07. 01. – 08. 01. / 14. 01. – 15. 01. 2023

Letní semestr v Praze / Brně / Bratislava:

 • 25. 02. – 26. 02. / 18. 02. – 19. 02. / 25. 02. – 26. 02. 2023
 • 11. 03. – 12. 03. / 04. 03. – 05. 03. / 11. 03. – 12. 03. 2023 
 • 25. 03. – 26. 03. / 25. 03. – 26. 03. / 25. 03. – 26. 03. 2023
 • 15. 04. – 16. 04. / 15. 04. – 16. 04. / 15. 04. – 16. 04. 2023 
 • 29. 04. – 30. 04. / 22. 04. – 23. 04. / 29. 04. – 30. 04. 2023 
 • 13. 05. – 14. 05. / 06. 05. – 07. 05. / 13. 05. – 14. 05. 2023 

                                         

Pro všestranný rozvoj, s výhledem toho, kam bych chtěl v budoucnu směřovat a co dělat, jsem pak udělal velice důležité rozhodnutí. A to, že jsem si pro studium na vysoké škole vybral NEWTON University. To dodnes považuji za jedno z mých nejlepších rozhodnutí.


Vít Haratek

Často kladené otázky

Kombinované studium probíhá v podobě 6 víkendových soustředění za semestr (přibližně jednou za dva až tři týdny), a to vždy v sobotu a v neděli po celý den.

Ano, status studenta mají i studenti kombinované formy studia, ale nemohou čerpat stejné výhody jako studenti prezenční formy studia. Týká se to například slevy na dani za studenta, kterou u kombinované formy studia nelze uplatnit. Taktéž není možné získat studentskou kartu s licencí ISIC a tím pádem ani nelze využít žádné výhody a slevy s ní spojené.

Termíny výuky kombinovaného studia zveřejňujeme studentům přibližně měsíc před začátkem akademického roku.

Termíny soustředění pro tento akademický rok na NEWTON University v Praze a v Brně najdete zde.

Ano, přestup mezi formami studia je možný vždy po každém ukončeném semestru.

Účast není povinná, může být však ze strany vyučujícího stanovena coby jedno z kritérií závěrečného hodnocení úspěšnosti studenta.

V případě, že je student mimořádně pracovně vytížen, může rektora NEWTON University požádat o přiznání individuálního studijního plánu.

Na přednášky a semináře určené pro studenty prezenční formy studia mohou po dohodě s vyučujícími docházet i studenti formy kombinované. Limitem však v tomto případě může být kapacita prostor, v nichž výuka probíhá.

Ano, většina materiálů použitá při výuce, jako jsou přednáškové prezentace nebo skripta, jsou zveřejněné pro studenty v informačním systému školy.

Ano, platbu můžeme fakturovat na vašeho zaměstnavatele. Stačí, když nám dodáte fakturační údaje a částku může využít jako daňově uznatelný náklad.

Zkoušky jsou vypsány vždy v několika termínech – pokud vám ani jeden z termínů pro kombinované studium nevyhovuje, můžete se s vyučujícím individuálně domluvit na účasti na termínu pro prezenční studenty.

Bohužel ne. Tato výhoda se týká pouze studentů prezenčního studia.

Jaká profesní zaměření můžete studovat v kombinované formě

Globální podnikání a management

Digitální marketing

Marketing a Brand Management

Psychologie pro manažery

Management a podnikání 

Management cestovního ruchu

Management lidských zdrojů

Zajímá vás víc? Kontaktujte nás právě teď

Studijní poradenství bakalářského studia
Mgr. Jana Pavlů
Studijní poradenství Brno
Bc. Kristina Pazderková
Studijní poradenství Bratislava
Bc. Laššáková Zuzana