Vedení školy

Mojzis
MUDr. Jan Mojžíš, MBA

Rektor

rektor@newton.university

Milan Lindner
Ing. Milan Lindner, Ph.D

Prorektor pro řízení kvality

milan.lindner@newton.university

Kolenak
doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M.

Prorektor pro strategii a rozvoj

jiri.kolenak@newton.university

anna
Anna Plechatá Krausová, DPhil.

Prorektorka pro zahraniční vztahy

anna.krausova@newton.university

Ing. Petr Kazík, Ph.D.

Vedoucí Centra managementu

petr.kazik@newton.university

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D. MBA

Vedoucí Centra humanitních studií

eva.ambrozova@newton.university

Ing. Ludmila Navrátilová, Ph.D.

Vedoucí Centra marketingu

ludmila.navratilova@newton.university

Ing. Roman Brauner, Ph.D., MBA

Vedoucí Centra ekonomie

roman.brauner@newton.university