Vedení školy

Mojzis
MUDr. Jan Mojžíš, MBA

Rektor

rektor@newton.university

Milan Lindner
Ing. Milan Lindner, Ph.D

Prorektor pro řízení kvality

milan.lindner@newton.university

Kolenak
doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M.

Prorektor pro strategii a rozvoj

jiri.kolenak@newton.university

anna
Anna Plechatá Krausová, DPhil.

Prorektorka pro zahraniční vztahy

anna.krausova@newton.university

Tomsik
prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D., Ph.D.

Vedoucí Ústavu ekonomie

vladimir.tomsik@newton.university

Eva Ambrozová
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D.

Vedoucí Ústavu humanitních věd

eva.ambrozova@newton.university

prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.
prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.

Garant studijního oboru

petr.nemecek@newton.university

šlahor
prof. Ing. RNDr. Ľudomír Šlahor, CSc.

Garant studijního oboru

ludomir.slahor@newton.university