Vedení školy

MUDr. Jan Mojžíš, MBA

Rektor

Ing. Milan Lindner, Ph.D

Prorektor pro řízení kvality

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M.

Prorektor pro strategii a rozvoj 

Anna Plechatá Krausová, DPhil.

Prorektorka pro zahraniční vztahy

Ing. Petr Kazík, Ph.D.

Vedoucí Centra managementu

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D.

Vedoucí Ústavu humanitních věd

Ing. Ludmila Navrátilová, Ph.D.

Vedoucí Centra marketingu

Ing. Roman Brauner, Ph.D., MBA

Vedoucí Centra ekonomie

PhDr. Hucík Ľudovít , Ph.D., MBA, LL.M.

Ředitel Vzdělávacího a konzultačního institutu