Studijní poradenství pro uchazeče o studium

Bakalářské studium v Praze

Studijní poradkyně pro bakalářské studium

Mgr. Jana Pavlů

+420 602 122 597

contact

Bakalářské studium v Brně

Studijní poradkyně pro bakalářské studium

Bc. Kristina Pazderková

+420 722 980 842

contact

Magisterské studium v Praze

Studijní poradkyně pro magisterské studium

Mgr. Kateřina Haladová

+420 601 692 747

contact

Magisterské studium v Brně

Studijní poradkyně pro magisterské studium

Mgr. Nikola Konečná

+420 601 001 667

contact

MBA, LL.M. a MSc. v Praze

MBA, LL.M. a MSc.

Martina Marková

+420 775 690 577

contact

MBA, LL.M. a MSc. v Brně

Profesní vzdělávání v Bratislavě

Studijní oddělení Bratislavě

Martina Kubová

+421 917 234 560

contact

Studium v angličtině

Studijní koordinátorka pro anglický studijní program

Mgr. Lucie Zimmermanová

+ 420 722 983 524

contact