Studijní poradenství pro uchazeče o studium

Bakalářské studium v Praze

Studijní poradkyně pro bakalářské studium

Mgr. Jana Pavlů

+420 602 122 597

contact

Bakalářské studium v Brně

Studijní poradkyně pro bakalářské studium

Bc. Kristina Pazderková

+420 722 980 842

contact

Magisterské studium v Praze

Studijní poradce pro magisterské studium

Bc. Vojtěch Rod, DiS.

+420 601 692 747

contact

Magisterské studium v Brně

Studijní poradkyně pro magisterské studium

Mgr. Nikola Konečná

+420 601 001 667

contact

MBA, LL.M. a MSc. studium

Obchodní oddělení

Ing. Jiří Budek

+420 607 045 827

contact

Profesní vzdělávání v Bratislavě

Studijní oddělení Bratislavě

Bc. Martina Kubová

+421 917 234 560

contact

Studium v angličtině

Marta Naumczyk

+420 607 090 380

contact