Studijní poradenství pro uchazeče o studium

Bakalářské studium v Praze

Studijní poradkyně pro bakalářské studium
Mgr. Jana Pavlů
+420 602 122 597 jana.pavlu@newton.university

V těchto hodinách jsme tu jenom pro vás

Bakalářské studium v Brně

Studijní poradkyně pro bakalářské studium
Ing. Kristina Pazderková
+420 722 980 842 kristina.pazderkova@newton.university

V těchto hodinách jsme tu jenom pro vás

Navazující studium v Praze

Studijní poradce pro navazující studium Praha
Bc. Vojtěch Rod, DiS.
+420 601 692 747 vojtech.rod@newton.university

V těchto hodinách jsme tu jenom pro vás

Navazující studium v Brně

Studijní poradkyně pro navazující studium
Ing. Michaela Hubáčková
+420 601 001 667 michaela.hubackova@newton.university

V těchto hodinách jsme tu jenom pro vás

MBA, LL.M. a MSc. studium

Director of Postgraduate Studies
Mgr. Veronika Koleňáková, MBA
+420 723 755 719 veronika.kolenakova@newton.university

V těchto hodinách jsme tu jenom pro vás

Profesní vzdělávání v Bratislavě

Studijní oddělení Bratislavě
Bc. Laššáková Zuzana
+421 917 234 560 zuzana.lassakova@newton.university

V těchto hodinách jsme tu jenom pro vás

Studium v angličtině

Studijní poradkyně pro studium v angličtině
Mgr. Lucie Zimmermanová
+420 722 983 524 admissions@newton.university

V těchto hodinách jsme tu jenom pro vás