Studijní poradenství pro uchazeče o studium

Bakalářské studium v Praze

Studijní poradkyně pro bakalářské studium
Mgr. Jana Pavlů
+420 602 122 597 jana.pavlu@newton.university

V těchto hodinách jsme tu jenom pro vás

Bakalářské studium v Brně

Studijní poradkyně pro bakalářské studium
Bc. Kristina Pazderková
+420 722 980 842 kristina.pazderkova@newton.university

V těchto hodinách jsme tu jenom pro vás

Magisterské studium v Praze

Studijní poradce pro navazující magisterské studium
Bc. Vojtěch Rod, DiS.
+420 601 692 747 vojtech.rod@newton.university

V těchto hodinách jsme tu jenom pro vás

Magisterské studium v Brně

Studijní poradkyně pro navazující magisterské studium
Mgr. Nikola Konečná
+420 601 001 667 nikola.konecna@newton.university

V těchto hodinách jsme tu jenom pro vás

MBA, LL.M. a MSc. studium

Obchodní oddělení
Ing. Jiří Budek
+420 607 045 827 jiri.budek@newton.university

V těchto hodinách jsme tu jenom pro vás

Profesní vzdělávání v Bratislavě

Studijní oddělení Bratislavě
Bc. Laššáková Zuzana
+421 917 234 560 zuzana.lassakova@newton.university

V těchto hodinách jsme tu jenom pro vás

Studium v angličtině

Mgr. Marta Naumczyk
marta.naumczyk@newton.university

V těchto hodinách jsme tu jenom pro vás