Bakalářské studium na NEWTON University

Školné

Špičkové vzdělání, které vás prodá

40 000 Kč je průměrný nástupní plat absolventa NEWTON University

Přes 75 % studentů si najde práci v oboru při studiu

Špičkoví odborníci vás vybaví nejnovějšími teoretickými i praktickými poznatky z praxe

Připravíme vás na reálné situace z manažerského života

NEWTON University mě hlavně naučila vidět příležitosti tam, kde nejsou. Nebát se vlastní prohry a umět se na sebe 100% spolehnout. Naučila mě riskovat, zlepšovat svoje schopnosti, sebevědomě vystupovat, být si jistá tím, co dělám a nevnímat překážku negativně.


Barbora Karchová

Pro všestranný rozvoj, s výhledem toho, kam bych chtěl v budoucnu směřovat a co dělat, jsem pak udělal velice důležité rozhodnutí. A to, že jsem si pro studium na vysoké škole vybral NEWTON University. To dodnes považuji za jedno z mých nejlepších rozhodnutí.


Vít Haratek

Školné dle profesních zaměření

Uvedené ceny jsou za akademický rok (2 semestry).
Studium v Praze a Brně
58 000 Kč
Studium v Bratislavě
2 280€

NEWTON Global — obyvatelé ČR/EU

Učíme v angličtině
Prezenční studium
109 000 Kč
Online studium
109 000Kč

NEWTON Global — nerezidenti EU

Učíme v angličtině
Prezenční studium
181 000 Kč
Online studium
181 000 Kč

Vyberte si, v jakém studijním režimu se budete cítit nejlépe

NEWTON Start – základní všeobecné studium podnikání a managementu. Školné 58 000 Kč (2 280€) za 1 akademický rok (2 semestry).

NEWTON Business – rozšířené studium aplikovaného businessu s možností volby profesního zaměření ve vybrané specializaci. Školné 69 000 Kč (2 750€) za 1 akademický rok (2 semestry).

NEWTON Premium – exkluzivní studium pod vedením významných osobností z praxe s velkým důrazem na osobní zakázku studenta. Od NEWTON Business se liší řadou nadstandardních benefitů, jako jsou speciální přednášky, semináře a konzultace s profesními a akademickými garanty, či praktické workshopy s experty z praxe nad rámec studia. Dále u tohoto studijního režimu můžete využít přednostní právo při výběru praxí a zahraničních studijních pobytů, nadstandardní podporu při psaní bakalářské práce i rozjíždění vlastních projektů, či 25% slevu na kurzy NU, digitální skripta zdarma, možnost zapsání jakéhokoliv předmětu nad rámec zvolené specializace navíc, nebo vstupů na konference a networkingové akce. Školné 117 000 Kč (3 960€) za 1 akademický rok (2 semestry).

NEWTON Global – exkluzivní studium na úrovni režimu NEWTON Premium. Jediná specializace, ve které celé studium probíhá v angličtině a kde dostanete prostor studovat ve spolupráci se špičkovými mentory z celého světa. Po vzoru předních mezinárodních univerzit studujete v malých skupinkách, které dovolují úzkou spolupráci s lektorem. V případě zájmu si lze bezplatně přidat ke svému studijnímu plánu specializační předměty v češtině. Navíc v prezenční formě můžete využívat možnosti hybridní a online výuky, abyste si studium maximálně přizpůsobili svým potřebám. Školné činí 109 000 Kč (4 500€) za akademický rok (2 semestry).

Možnosti financování

Stipendia

Až 30 000 Kč prospěchového stipendia ročně + sociální a ubytovací stipendium při splnění podmínek (pro studenty prezenční formy všech bakalářských profesních zaměření).

Placená praxe

Až 10 000 Kč ročně pro studenty během interní praxe na veletrzích a dnech otevřených dveří, u externí praxe ve firmách i vyšší částky měsíčně.
 

Splátkový kalendář

2 splátky v průběhu roku nebo individuální splátkový kalendář dohodou pro snazší financování studia.

NU je pro mě důležitou součástí jedné důležité životní fáze. Dá se říct, že mě dovychovala, zformovala a vždycky budu zvlášť na některé vyučující a spolužáky vzpomínat ráda.


Anita Baselová

Zajímá vás víc? Napište nám

Studijní poradenství Praha
Mgr. Jana Pavlů
Studijní poradenství Brno
Bc. Kristina Pazderková
Studijní poradenství Bratislava
Bc. Laššáková Zuzana