Bakalárske štúdium na NEWTON University

Odoslať prihlášku

Školné

Špičkové vzdelanie, ktoré vás predá

1 200 EUR je priemerný nástupný plat absolventa NEWTON University

Viac ako 75 % študentov si nájde prácu v odbore už počas štúdia

Špičkoví odborníci vás vybavia najnovšími teoretickými a praktickými poznatkami

Pripravíme vás na reálne manažérske situácie

NEWTON mě hlavně naučila vidět příležitosti tam, kde nejsou. Nebát se vlastní prohry a umět se na sebe 100% spolehnout. Naučila mě riskovat, zlepšovat svoje schopnosti, sebevědomě vystupovat, být si jistá tím, co dělám a nevnímat překážku negativně.


Barbora Karchová

Pro všestranný rozvoj, s výhledem toho, kam bych chtěl v budoucnu směřovat a co dělat, jsem pak udělal velice důležité rozhodnutí. A to, že jsem si pro studium na vysoké škole vybral NEWTON. To dodnes považuji za jedno z mých nejlepších rozhodnutí.


Vít Haratek
Designér, hacker, kreativec, Forbes 30 pod 30

Školné dle profesních zaměření

Uvedené ceny jsou za akademický rok (2 semestry).

START

Základní forma studia

59 900 Kč / akademický rok

Studium v Praze a Brně

2 430€ / akademický rok

Studium v Bratislavě
Podat přihlášku
 • Prezenční studium
 • Kombinované studium
 • Praha, Brno, Bratislava
 • Možnost výběru specializace
 • Individuální konzultace s mentory
 • Výcvik X‑tream management
 • Přednostní výběr praxí
 • 25 % sleva na kurzy NU
 • Předměty nad rámec specializace

69 900 Kč / akademický rok

Studium v Praze a Brně

2 900€ / akademický rok

Studium v Bratislavě
Podat přihlášku
 • Prezenční studium
 • Kombinované studium
 • Praha, Brno, Bratislava
 • Možnost výběru specializace
 • Individuální konzultace s mentory
 • Výcvik X‑tream management
 • Přednostní výběr praxí
 • 25 % sleva na kurzy NU
 • Předměty nad rámec specializace

119 900 Kč / akademický rok

Studium v Praze a Brně

4 110€ / akademický rok

Studium v Bratislavě
Podat přihlášku
 • Prezenční studium
 • Kombinované studium
 • Praha, Brno, Bratislava
 • Možnost výběru specializace
 • Individuální konzultace s mentory
 • Výcvik X‑tream management
 • Přednostní výběr praxí
 • 25 % sleva na kurzy NU
 • Předměty nad rámec specializace
 • A další benefity

Vyberte si, ktorý spôsob štúdia vám najviac vyhovuje

NEWTON Start – základné všeobecné štúdium podnikania a manažmentu.

NEWTON Business – rozšírené štúdium aplikovaného podnikania s možnosťou voľby povolania vo zvolenej špecializácii.

NEWTON Premium – NEWTON Premium sa od NEWTON Business líši viacerými nadštandardnými výhodami.
V exkluzívnom štúdiu sa uplatňujú najmodernejšie metódy a metodiky vrátane metodiky X‑tream, ktorá umožňuje nielen identifikovať, ale aj reálne rozvíjať osobnostné a profesionálne vlastnosti potrebné pre úspech študentov a prosperitu ich podnikania. Významným prínosom je možnosť študentov kontinuálne pracovať na svojich profesionálnych a osobných cieľoch pod vedením uznávaných osobností a autorít z akademickej, odbornej a profesionálnej praxe.
Okrem toho môžu študenti NEWTON Premium využiť napríklad individuálne konzultácie so sponzormi a mentormi NEWTON Business Accelerator, prednostné právo pri výbere stáží a štúdia v zahraničí, nadštandardnú podporu pri písaní bakalárskej práce a rozbiehaní vlastných projektov či 25 % zľavu na kurzy NU, bezplatné digitálne skriptá, možnosť zapísať si ľubovoľný predmet nad rámec zvolenej špecializácie v českom aj anglickom programe a mnoho ďalších výhod na základe vlastnej iniciatívy a individuálnych potrieb.

Možnosti financovania

Platená stáž

Až 420 Eur ročne pre študentov počas interných stáží na veľtrhoch a dňoch otvorených dverí, vyššie sumy mesačne pri externých stážach vo firmách.

Splátkový kalendár

2 splátky počas roka alebo individuálny splátkový kalendár na základe dohody pre jednoduchšie financovanie štúdia.

Fakturácia

Pokiaľ obsah štúdia súvisí s činnosťou vášho zamestnávateľa či podniku, je školné daňovo uznateľným nákladom. Stačí si požiadať o fakturáciu a poskytnúť fakturačné údaje.

NU je pro mě důležitou součástí jedné životní fáze. Dá se říct, že mě dovychovala, zformovala a vždycky budu zvlášť na některé vyučující a spolužáky vzpomínat ráda.


Anita Baselová
Absolventka bakalářského studia NU

Máte záujem o viac informácii? Napíšte nám

Študijná poradkyňa pre bakalárske štúdium
Mgr. Jana Pavlů
Študiejné poradenstvo Brno
Ing. Kristina Pazderková
Študijné poradenstvo Bratislava
Ing. Patrícia Klimentová