Bakalárske štúdium na NEWTON University

Odoslať prihlášku

Školné

Špičkové vzdelanie, ktoré vás predá

1 200 EUR je priemerný nástupný plat absolventa NEWTON University

Viac ako 75 % študentov si nájde prácu v odbore už počas štúdia

Špičkoví odborníci vás vybavia najnovšími teoretickými a praktickými poznatkami

Pripravíme vás na reálne manažérske situácie

NEWTON University mě hlavně naučila vidět příležitosti tam, kde nejsou. Nebát se vlastní prohry a umět se na sebe 100% spolehnout. Naučila mě riskovat, zlepšovat svoje schopnosti, sebevědomě vystupovat, být si jistá tím, co dělám a nevnímat překážku negativně.


Barbora Karchová

Pro všestranný rozvoj, s výhledem toho, kam bych chtěl v budoucnu směřovat a co dělat, jsem pak udělal velice důležité rozhodnutí. A to, že jsem si pro studium na vysoké škole vybral NEWTON University. To dodnes považuji za jedno z mých nejlepších rozhodnutí.


Vít Haratek

Školné podľa zamerania

Ceny sú uvedené za akademický rok (2 semestre).
Denné a kombinované štúdium
2 430€

NEWTON Global – obyvatelia ČR/EÚ

Vyučujeme po anglicky
Global Business and Management
4 500 €
Global Business and Management + Foundation Year
4 500 €
Global Business and Management + Advanced Leadership Training
6 150€

NEWTON Global – obyvatelia krajín mimo EÚ

Vyučujeme po anglicky
Global Business and Management
5 800€
Global Business and Management + Foundation Year
5 800€
Global Business and Management + Advanced Leadership Training
7 500€

Vyberte si, ktorý spôsob štúdia vám najviac vyhovuje

NEWTON Start – základné všeobecné štúdium podnikania a manažmentu.

NEWTON Business – rozšírené štúdium aplikovaného podnikania s možnosťou voľby povolania vo zvolenej špecializácii.

NEWTON Premium – NEWTON Premium sa od NEWTON Business líši viacerými nadštandardnými výhodami.
V exkluzívnom štúdiu sa uplatňujú najmodernejšie metódy a metodiky vrátane metodiky X‑tream, ktorá umožňuje nielen identifikovať, ale aj reálne rozvíjať osobnostné a profesionálne vlastnosti potrebné pre úspech študentov a prosperitu ich podnikania. Významným prínosom je možnosť študentov kontinuálne pracovať na svojich profesionálnych a osobných cieľoch pod vedením uznávaných osobností a autorít z akademickej, odbornej a profesionálnej praxe.
Okrem toho môžu študenti NEWTON Premium využiť napríklad individuálne konzultácie so sponzormi a mentormi NEWTON Business Accelerator, prednostné právo pri výbere stáží a štúdia v zahraničí, nadštandardnú podporu pri písaní bakalárskej práce a rozbiehaní vlastných projektov či 25 % zľavu na kurzy NU, bezplatné digitálne skriptá, možnosť zapísať si ľubovoľný predmet nad rámec zvolenej špecializácie v českom aj anglickom programe a mnoho ďalších výhod na základe vlastnej iniciatívy a individuálnych potrieb.

NEWTON Global – exkluzívne štúdium na úrovni NEWTON Premium. Jediná špecializácia, kde celé štúdium prebieha v angličtine a kde máte možnosť študovať v spolupráci so špičkovými mentormi z celého sveta. Podľa vzoru popredných medzinárodných univerzít študujete v malých skupinách, ktoré umožňujú úzku spoluprácu s vaším tútorom. Ak chcete, môžete si do svojho študijného plánu bezplatne pridať špecializačné kurzy v českom jazyku. Okrem toho môžete v dennej forme štúdia využiť možnosti hybridného a online štúdia, aby ste si štúdium čo najviac prispôsobili svojim potrebám.

Program Global Business and Management je možné študovať buď v univerzitnom areáli v Prahe, v naší Global Classroom v Brne, alebo online. Do vášho študijného plánu môžete bezplatne pridať ďalšie špecializačné kurzy v češtine.

+ Foundation Year
Máte pochybnosti o svojich znalostiach angličtiny? Začnite s prípravným rokom na zlepšenie vaší byznys angličtiny, aby ste mohli začať s plným nasadením.
+ Advanced Leadership Training
Chcete rozvinou svoj osobný potenciál? Pridajte si ke studiu špecializované kurzy vedenia, ako je napríklad X‑tream manažment, a individuálny mentoring, ktorý vám pomôže dosiahnuť vaše akademické, profesionálne a osobné ciele.

Možnosti financovania

Platená stáž

Až 420 Eur ročne pre študentov počas interných stáží na veľtrhoch a dňoch otvorených dverí, vyššie sumy mesačne pri externých stážach vo firmách.

Splátkový kalendár

2 splátky počas roka alebo individuálny splátkový kalendár na základe dohody pre jednoduchšie financovanie štúdia.

Fakturácia

Pokiaľ obsah štúdia súvisí s činnosťou vášho zamestnávateľa či podniku, je školné daňovo uznateľným nákladom. Stačí si požiadať o fakturáciu a poskytnúť fakturačné údaje.

NU je pro mě důležitou součástí jedné životní fáze. Dá se říct, že mě dovychovala, zformovala a vždycky budu zvlášť na některé vyučující a spolužáky vzpomínat ráda.


Anita Baselová

Máte záujem o viac informácii? Napíšte nám

Študijná poradkyňa pre bakalárske štúdium
Mgr. Jana Pavlů
Študiejné poradenstvo Brno
Ing. Kristina Pazderková
Študijné poradenstvo Bratislava
Ing. Patrícia Klimentová