Nadväzujúce magisterské štúdium — Praktické informácie

Pripravíme vás na manažérsky či podnikateľský svet, aby ste mohli rovno do praxe.

Odoslať prihlášku

Praktické informácie

Všetko, čo potrebujete vedieť, než začnete študovať niektorú z magisterských špecializácií

Školné

Od 3 000€ v akademickom roku.

Praha, Brno alebo Bratislava

Vždy s odborníkmi na danú problematiku.

v Slovenčine

Všetky predmety, semináre, manažérsky výcvik aj prax v reálnom prostredí.

Titul Ing.

Ing. – akreditované štúdium Ministerstva školstva ČR

Obsah štúdia

Kombinácia predmetov z oblasti manažmentu, psychológie, ekonómie + špecializačné a voliteľné predmety.

Prijímacie konanie

Je bezplatné a primárne sa zameriava na motiváciu a predpoklady na štúdium.

Vyučujúci

Medzi lektorov patria špičkoví vyučujúci z NEWTON University aj rešpektovaní externí odborníci.

2 roky štúdia

V malých študijných skupinách s dostatkom času na diskusie a konzultácie s vyučujúcimi.

Chcete napredovať? Spýtajte sa, radi vám pomôžeme

Študijný poradca pre nadväzujúce štúdium Praha
Bc. Vojtěch Rod, DiS.
Študijná poradkyňa pre nadväzujúce štúdium Brno
Ing. Michaela Hubáčková