Otázky a odpovede o vyučovaní

Kde nájdem všetky najnovšie informácie?

Všetky dôležité informácie o svojom štúdiu nájdete vždy v sekcii Moje štúdium v informačnom systéme NEWTON University (ďalej len IS NU) – nájdete ho na https://is.newton.university.

 

Kedy sa začína výučba?

Konkrétne termíny začiatku výučby pre jednotlivé študijné programy a formy štúdia nájdete v IS v časti Portál študenta – Osobný rozvrh.

Kde nájdem rozvrh hodín?

Aktuálny rozvrh nájdete v IS v časti Portál študenta – Osobný rozvrh vrátane všetkých náhradných termínov a zmien. Výučba prebieha vždy podľa rozvrhu. Vyučovanie sa začína o 8.00, 9.40, 11.20, 13.30, 15.10, 16.50, 18.30. Na zvýšenie komfortu výučby bola pre študentov denného štúdia zavedená obedňajšia prestávka. Popoludňajšia časť vyučovania sa teraz začína o 13.30 hod.

Ako prebieha kombinovaná výučba?

Kombinovaná výučba bude prebiehať podľa vopred zverejnených termínov. Platný rozvrh nájdete v IS na Portáli študenta – sekcia Osobný rozvrh vrátane prípadných náhrad alebo zmien. Okrem toho sú študentom kombinovaného štúdia k dispozícii záznamy prednášok denného štúdia.

Kde nájdem kontaktné údaje na prednášajúcich?

Kontakty na prednášajúcich nájdete v IS, v prípade potreby si s nimi môžete dohodnúť individuálnu konzultáciu.

Kde nájdem odkaz na virtuálnu učebňu?

Odkazy na virtuálne učebne na WebinarJam alebo Zoom nájdete v IS na Portáli študenta – časť Osobný rozvrh v poznámkach pod svojím rozvrhom.

Kde nájdem materiály ku kurzu?

Učebné materiály sú k dispozícii v IS v časti Dokumenty. Skriptá si môžete kúpiť v knižnici NEWTON College v Prahe, Brne alebo Bratislave alebo digitálne na NEWTON Universe.

Kde môžem získať potvrdenie o štúdiu?

Potvrdenie o štúdiu je možné získať priamo na študijnom oddelení v Prahe, Brne alebo Bratislave, prípadne elektronicky – stačí kontaktovať naše študijné oddelenie.