Vzdelávanie na diaľku

Študujte na diaľku odkiaľkoľvek

Odoslať prihlášku

Študujte na diaľku odkiaľkoľvek

Prednášky a semináre v rámci dištančného vzdelávania

Zapojte sa do prednášky alebo seminára v reálnom čase odkiaľkoľvek na svete a študujte s nami. Využívajte všetky výhody tradičného študijného programu bez toho, aby ste sa museli presťahovať do Prahy.

Počas štúdia budete komunikovať prostredníctvom služby Zoom a používať nástroje ako Moodle. Všetky skúšky potom môžete absolvovať 100% na diaľku.

Globálna učebňa v Brne

Radi sa stretávate so svojimi spolužiakmi naživo? Potom je pre Vás určená Globálna trieda na NEWTON University v Brne. Prednášajúci budú z Prahy, ale Vy budete stále so svojimi spolužiakmi v Brne bez toho, aby ste museli cestovať. 

Aké sú výhody diaľkového štúdia?

100% diaľkové, 100% praktické. 
Získajte reálne pracovné skúsenosti a pracujte na náročných projektoch odkiaľkoľvek.

Budúcnosť je digitálna! Dištančné štúdium Vás pripraví na kariéru vo svete, kde digitálne technológie zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu.

Dištančné vzdelávanie búra hranice. Zbierajte kontakty z celého sveta a budujte si profesionálnu sieť.

Často kladené otázky

Notebook alebo počítač a spoľahlivé pripojenie na internet. Zaobstarajte si tiež webovú kameru, mikrofón a slúchadlá, aby ste sa mohli aktívne zapájať na vyučovaní. 

Nie, dostanete presne taký istý diplom ako Vaši spolužiaci, ktorí študujú dennou formou. 

Áno, skúšky je možné absolvovať plne diaľkovo. Ústne skúšky sa vykonávajú prostredníctvom služby Zoom a písomné skúšky prostredníctvom špeciálnej online platformy. 

Áno, ak zistíte, že by ste chceli študovať v Prahe, môžete zmeniť typ štúdia. 

Náš program diaľkového štúdia je akreditovaný Národným akreditačným úradom pre vysoké školstvo v Českej republike, a preto je uznávaný v celej Európskej únii a vo svete.