Vaša študijná cesta

Odoslať prihlášku

Prvý ročník

V prvom semestri absolvujete predmety Psychológia pre manažérov, Marketing a Business Administration, zopakujete si pojmy z matematiky a štatistiky a zoznámite sa s mikroekonómiou a prípadne aj makroekonómiou. Ďalšia časť roka bude už špecializovanejšia — bude nasledovať kurz manažmentu, pokročilý kurz Business Administration, kurz odbornej angličtiny a prvý kurz v odbore Political and Cultural Aspects of Global Business.

Počas roka

  • Zvyknete si na systém univerzitného štúdia — semestre, výučbové týždne a skúškové obdobia

  • Zapadnete do kolektívu NEWTON University prostredníctvom uvítacieho týždňa, večierkov, športových podujatí a plesov

  • Získate prvé skúsenosti v odbore prostredníctvom odbornej praxe popri štúdiu, ktorej počas troch rokov štúdia absolvujete minimálne 480 hodín a získate tak veľký náskok pred svojimi rovesníkmi

Druhý ročník

Budete študovať najmä predmety súvisiace s manažmentom. Naučíte sa tiež marketingovú komunikáciu, absolvujete Základy účtovníctva alebo Medzinárodné a teritoriálne štúdiá a vyberiete si dva voliteľné predmety podľa svojich preferencií.

Počas roka

  • si vyberiete z ponuky predmetov podľa svojho kariérneho smerovania a orientácie a budete sa zúčastňovať na rôznych odborných a spoločenských podujatiach, prednáškach známych osobností a diskusných stretnutiach

  • Absolvujete väčšinu svojej študijnej praxe, ktorú budete môcť ukončiť v druhom ročníku prezentáciou svojich výstupov a prínosov z hľadiska svojho odborného a osobného rozvoja

  • V rámci programu Erasmus môžete stráviť jeden alebo viac semestrov na partnerskej univerzite v zahraničí

Tretí ročník

Vyberiete si dva voliteľné predmety podľa svojej budúcej odbornej špecializácie. Ďalej si prehĺbite svoje znalosti manažérskych zručností v kurzoch ako Krízový manažment, Etické aspekty manažmentu alebo Komunikačné a prezentačné zručnosti. Zúčastníte sa seminára k bakalárskej práci a vyberiete si tému bakalárskej práce. Na svojej práci budete pracovať počas celého posledného semestra, ktorý ukončíte obhajobou a štátnou záverečnou skúškou.
 

Počas roka

  • Časť študijných predmetov si vyberiete podľa svojich predstáv a profesijnej orientácie.

  • Vyberiete si tému svojej bakalárskej práce

  • Vaše študijné povinnosti budú okresané, aby ste mali čas na dokončenie bakalárskej práce a prípravu na štátne záverečné skúšky