Vaše cesta studiem

Podat přihlášku

První ročník

V prvním semestru absolvujete předměty Psychology for Managers, MarketingBusiness Administration, zopakujete si pojmy z matematikystatistiky, seznámíte se s mikroekonomií a posléze i makroekonomií. Další část roku bude už více specializovaná – naváže výukou managementu, pokročilým kurzem Business Administration, kurzem odborné angličtiny a také prvním oborovým předmětem s názvem Political and Cultural Aspects of Global Business.

V průběhu roku

  • Zvyknete si na systém vysokoškolského studia – semestry, výukové týdny i zkouškové období

  • Zapadnete do kolektivu díky seznamovacímu týdnu, večírkům, sportovním akcím a plesu NEWTONu

  • Nasbíráte první zkušenosti v oboru díky praxi při studiu, které během tří let absolvujete min. 480 hod, abyste získali velký náskok před vašimi vrstevníky

Druhý ročník

Budete se věnovat převážně studiu předmětů zaměřených na management. Seznámíte se také s marketingovou komunikací, absolvujete předměty Basics of Accounting či International and Area Studies a vyberete si i dva volitelné studijní předměty dle vašich preferencí.

V průběhu roku

  • Vyberete si ze studijních předmětů podle profesního směru a orientace a zúčastníte se různých odborných i společenských akcí, přednášek známých osobností a diskusních setkání

  • Absolvujete většinu studijní praxe, kterou budete moci v druhém ročníku zakončit prezentací výstupů a přínosů z pohledu vašeho odborného i osobnostního rozvoje

  • Můžete jeden i více semestrů absolvovat na partnerské zahraniční univerzitě v rámci programu Erasmus

Třetí ročník

V rámci volitelných předmětů si vyberete dva podle vaší budoucí profesní specializace. Budete dále prohlubovat své znalosti v oblasti manažerských dovedností v kurzech jako Crisis Management, Ethical Aspects of Management či Communication and Presentation Skills. Absolvujete bakalářský seminář a zvolíte si téma bakalářské práce. Té se budete věnovat v průběhu celého závěrečného semestru, který zakončíte její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky.

V průběhu roku

  • Vyberete si část studijních předmětů podle svých představ a profesní orientace

  • Zvolíte si téma své bakalářské práce

  • Snížíme vaše studijní povinnosti, abyste měl/​​a čas na vypracování bakalářské práce a přípravu na státní závěrečné zkoušky