Bakalářské studium na NEWTON University

Podat přihlášku

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 probíhá od listopadu do konce září 2023.

Přihlášky ke studiu přijaté po tomto datu budeme řešit individuálně dle volných kapacit.

1. Vyplňte a odešlete přihlášku ke studiu

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 probíhá od listopadu do konce září 2023. Přihlášky ke studiu přijaté po tomto datu budeme řešit individuálně dle volných kapacit.

2. Absolvujte přijímací pohovor

Přijímací řízení je bezplatné a primárně se nezaměřuje na vaše znalosti. Společně si popovídáme o vaši motivaci a předpokladech ke zvolenému zaměření.

  1. V Brně i v Praze probíhá přijímací řízení od listopadu do konce října (v případě naplnění max. kapacity jej ukončujeme dříve). Přijímací řízení můžete absolvovat rovněž před maturitní zkouškou a maturitní vysvědčení doložit až po úspěšném absolvování.
  2. Přijímací pohovor můžete absolvovat také během našich Dnů otevřených dveří. V tomto případě se ale k absolvování přihlaste minimálně 3 dny předem. Na oficiální termíny přijímacího řízení (konkrétní data jsou uvedena v online přihlášce) se přihlaste nejpozději 1 den před konáním pohovoru.

Podmínky účasti

  • řádně vyplnit přihlášku ke studiu
  • odevzdat fotografii o rozměrech 4,5 x 3,5 cm
  • mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas
  • přinést originál nebo notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení k nahlédnutí (je možné doložit až dodatečně)

Výsledky

Výsledky přijímacího pohovoru se dozvíte do 14 pracovních dní ode dne konání

Podnikat jsem začal již před nástupem na vysokou školu a tajně jsem doufal, že mi NEWTON University pomůže dostat se někam dál. První, co jsem pro to udělal, bylo, že jsem se na našem studijním oddělení zmínil o svém projektu. A už to jelo. Dnes už vím, že když potřebuji s čímkoliv pomoci nebo poradit, tak jsem na správné adrese.


Adam Pučalík

Chcete vědět, jak se připravit na přijímací pohovor?

Stačí zadat váš e-mail

3. Uzavřete smlouvu o studiu

Podmínkou pro zapsání ke studiu na NEWTON University je uzavření smlouvy o studiu.

4. Uhraďte školné za 1. rok studia

Školné zaplaťte v termínu, který je uveden v podepsané smlouvě o studiu – převodem nebo složením na bankovní účet.

Číslo účtu
NEWTON University
Adresa banky
Komerční banka, a. s.
Na Příkopě 33/969
114 07 Praha 1
Česká republika
Číslo účtu pro platební styk v rámci KB
275832990257/0100
Číslo účtu pro platební styk z jiné banky
27 – 5832990257/0100
Údaje pro mezinárodní platební styk
IBAN
CZ0501000000275832990257
SWIFT
KOMBCZPPXXX

5. Zapište se ke studiu

Studentem NEWTON University se stanete až dnem zápisu, který probíhá během setkání studentů 1. ročníku (tzv. nultý den) na konci září. Zapsat se můžete také v říjnu; během prvního týdne výuky na studijním oddělení NEWTON University.

Chcete stoupat, ale nevíte jak? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradenství Praha
Mgr. Jana Pavlů
Studijní poradenství Brno
Bc. Kristina Pazderková
Studijní poradenství Bratislava
Bc. Laššáková Zuzana
Studijní poradenství pro studium v angličtině
Mgr. Lucie Zimmermanová