Bakalářské studium na NEWTON University

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 probíhá od listopadu do konce září 2022.

Přihlášky ke studiu přijaté po tomto datu budeme řešit individuálně dle volných kapacit.

1. Vyplňte a odešlete přihlášku ke studiu

Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 probíhá od listopadu do konce září 2022. Přihlášky ke studiu přijaté po tomto datu budeme řešit individuálně dle volných kapacit.

2. Absolvujte přijímací řízení

Přijímací řízení je bezplatné a primárně se nezaměřuje na vaše znalosti. Společně si popovídáme o vaši motivaci a předpokladech ke zvolenému zaměření.

 1. V Brně i v Praze probíhá přijímací řízení od listopadu do konce října (v případě naplnění max. kapacity jej ukončujeme dříve) ve vybraných termínech každý měsíc. Přijímací řízení můžete absolvovat rovněž před maturitní zkouškou a maturitní vysvědčení doložit až po úspěšném absolvování.
 2. Přijímací pohovor můžete absolvovat také během našich Dnů otevřených dveří. V tomto případě se ale k absolvování přihlašte minimálně 3 dny předem. Na oficiální termíny přijímacího řízení (konkrétní data jsou uvedena v online přihlášce) se přihlaste nejpozději 1 den před konáním pohovoru.
 3. Nebo požádejte studijní oddělení o přidělení individuálního termínu, budeme se vám snažit vyjít vstříc.
   

Podmínky účasti

 • řádně vyplnit přihlášku ke studiu
 • odevzdat fotografii o rozměrech 4,5 x 3,5 cm
 • mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas
 • přinést originál nebo notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení k nahlédnutí (je možné doložit až dodatečně)

Výsledky

Výsledky přijímacího pohovoru se dozvíte do 14 pracovních dní ode dne konání

 • Adam Pučalík

  Podnikat jsem začal již před nástupem na vysokou školu a tajně jsem doufal, že mi NEWTON University pomůže dostat se někam dál. První, co jsem pro to udělal, bylo, že jsem se na našem studijním oddělení zmínil o svém projektu. A už to jelo. Dnes už vím, že když potřebuji s čímkoliv pomoci nebo poradit, tak jsem na správné adrese.

  Adam Pučalík

Chcete vědět, jak se připravit na přijímací pohovor?

Stačí zadat váš e-mail

3. Uzavřete smlouvu o studiu

Podmínkou pro zapsání ke studiu na NEWTON University je uzavření smlouvy o studiu.

4. Uhraďte školné za 1. rok studia

Školné zaplaťte v termínu, který je uveden v podepsané smlouvě o studiu – převodem nebo složením na bankovní účet.

 • Název účtu NEWTON University

 • Adresa banky Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1

 • Číslo účtu pro platební styk v rámci KB 275832990257/0100

 • Číslo účtu pro platební styk z jiné banky 27-5832990257/0100

  Údaje pro mezinárodní platební styk
 • IBAN CZ0501000000275832990257

 • SWIFT KOMBCZPPXXX

5. Zapište se ke studiu

Studentem NEWTON University se stanete až dnem zápisu, který probíhá během setkání studentů 1. ročníku (tzv. nultý den) na konci září. Zapsat se můžete také v říjnu; během prvního týdne výuky na studijním oddělení NEWTON University.

Chcete stoupat, ale nevíte jak? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradenství Praha

Mgr. Jana Pavlů

+420 602 122 597

Studijní poradenství Brno

Bc. Kristina Pazderková

+420 722 980 842

Dobrodružství s cílem NEWTON University