Bakalárske štúdium na NEWTON University

Odoslať prihlášku

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie na akademický rok 2023/2024 prebieha od novembra do konca septembra 2023.

Prihlášky prijaté po tomto termíne sa budú riešiť individuálne podľa dostupnosti kapacít.

1. Vyplniť a odoslať prihlášku

Prijímacie konanie na akademický rok 2023/2024 prebieha od novembra do konca septembra 2023. Prihlášky na štúdium doručené po tomto termíne budú riešené individuálne podľa dostupnosti.
 

 

2. Zúčastnite sa prijímacieho konania

Prijímacie konanie je bezplatné a nie je primárne zamerané na vaše znalosti. Spoločne prediskutujeme vašu motiváciu a schopnosti pre zvolený študijný odbor.

  1. V Brne, Prahe a v Bratislave prebieha prijímacie konanie od novembra do konca októbra (ak dosiahneme maximálnu kapacitu, ukončíme ho skôr) vo vybraných termínoch každý mesiac. Prijímacie konanie môžete absolvovať aj pred maturitnou skúškou a po jej úspešnom absolvovaní predložiť maturitné vysvedčenie.
  2. Na prijímacom pohovore sa môžete zúčastniť aj počas našich Dní otvorených dverí. V tomto prípade sa však na pohovor prihláste aspoň 3 dni vopred. Na oficiálne termíny prijímacích pohovorov (konkrétne termíny sú uvedené v online prihláške) sa zaregistrujte aspoň 1 deň pred pohovorom.

Prípadne požiadajte študijné oddelenie o individuálny termín, pokúsime sa vám vyhovieť.

Chcete vedieť, ako sa pripraviť na prijímací pohovor?

Jednoducho zadajte svoj e-mail

Podnikat jsem začal již před nástupem na vysokou školu a tajně jsem doufal, že mi NEWTON pomůže dostat se někam dál. První, co jsem pro to udělal, bylo, že jsem se na našem studijním oddělení zmínil o svém projektu. A už to jelo. Dnes už vím, že když potřebuji s čímkoliv pomoci nebo poradit, tak jsem na správné adrese.


Adam Pučalík

3. Podpíšte zmluvu o štúdiu

Podmienkou zápisu na štúdium na NEWTON University je uzatvorenie zmluvy o štúdiu.

4. Zaplatiť školné za 1. rok štúdia

Školné uhraďte v termíne uvedenom v podpísanej zmluve o štúdiu – bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet.

Meno účtu
NEWTON University
Adresa banky
Tatra banka, a. s.
Eurovea, Pribinova 8
811 09 Bratislava
Slovenská republika
Číslo účtu (platby v rámci Komercni banka)
2946073250/1100
Medzinárodné údaje o platbe
IBAN
SK54 1100 0000 0029 4607 3250
SWIFT
TATRSKBX

5. Zapísať sa do štúdia

Študentom NEWTON University sa stanete v deň zápisu, ktorý sa uskutoční počas stretnutia študentov 1. ročníka (tzv. nultý deň) koncom septembra. Zapísať sa môžete aj v októbri; počas prvého týždňa výučby v študentskej kancelárii NEWTON University.

Chcete začať študovať, ale neviete ako? Spýtajte sa nás, radi vám pomôžeme

Študijná poradkyňa pre bakalárske štúdium
Mgr. Jana Pavlů
Študiejné poradenstvo Brno
Ing. Kristina Pazderková
Študijné poradenstvo Bratislava
Ing. Patrícia Klimentová