Nadväzujúce magisterské štúdium

Odoslať prihlášku

Školné

Špičkové vzdelanie, ktoré vás predá

1200 EUR je priemerný nástupný plat absolventa magisterského štúdia

Viac ako 75 % študentov si nájde prácu v obore už počas štúdia

Špičkoví odborníci vás vybavia najnovšími teoretickými a praktickými poznatkami z praxe

Pripravíme vás na reálne manažérske situácie

Možnosti financovania

Štipendiá

Za vynikajúce študijné výsledky môžete získať prospechové štipendium. Platí len pre denné štúdium v programe vedúcom k získaniu titulu Ing

Platená stáž

Až 410€ ročne pre študentov počas internej praxe na veľtrhoch a dňoch otvorených dverí.

Vyššie sumy mesačne za externú prax vo firmách.

Splátkový kalendár

2 splátky počas roka alebo individuálny splátkový kalendár po dohode pre jednoduchšie financovanie štúdia.

Túžite po štúdiu? Spýtajte sa nás, radi vám pomôžeme

Študijný poradca pre nadväzujúce štúdium Praha
Bc. Vojtěch Rod, DiS.
Študijná poradkyňa pre nadväzujúce štúdium Brno
Ing. Michaela Hubáčková