Nadväzujúce magisterské štúdium

Pripravíme vás na svet manažmentu alebo podnikania, aby ste mohli nastúpiť priamo do praxe.

Odoslať prihlášku

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie na akademický rok 2023/2024 prebieha od novembra do konca septembra 2023. Prihlášky prijaté po tomto termíne sa budú spracovávať individuálne podľa dostupných kapacít.

1. Vyplňte a odošlite prihlášku

Prijímacie konanie na akademický rok 2023/2024 prebieha od novembra do konca septembra 2023. Prihlášky prijaté po tomto termíne sa budú riešiť individuálne podľa dostupnosti.

2. Absolvujte prijímacie konanie

Prijímacie konanie je bezplatné a nie je primárne zamerané na vaše znalosti. Spoločne prediskutujeme vašu motiváciu a schopnosti pre zvolený študijný odbor.

  1. V Brne, Prahe a v Bratislave prebieha prijímacie konanie od novembra do konca septembra (ak dosiahneme maximálnu kapacitu, ukončíme ho skôr) vo vybraných termínoch každý mesiac. Prijímacie konanie môžete absolvovať aj pred štátnou záverečnou skúškou a po jej úspešnom absolvovaní predložiť bakalársky diplom.
  2. Na oficiálne termíny prijímacieho konania (konkrétne termíny sú uvedené v online prihláške) sa prihláste aspoň 1 deň pred pohovorom.
  3. Prípadne požiadajte svojho študijného poradcu o individuálny termín a my sa vám budeme snažiť vyhovieť.
     

Chcete vedieť, ako sa pripraviť na prijímací pohovor?

Jednoducho zadajte svoj e-mail

3. Podpíšte zmluvu o štúdiu

Podmienkou zápisu na NEWTON University je uzatvorenie zmluvy o štúdiu.

4. Zaplaťte školné za 1. rok štúdia

Poplatok za štúdium uhraďte v termíne uvedenom v podpísanej zmluve o štúdiu — bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet.

5. Prihláste sa na štúdium

Študentom sa stanete až v deň zápisu koncom septembra alebo začiatkom októbra. Neskorší zápis bude s vami prerokovaný individuálne.

Spýtajte sa nás, radi vám pomôžeme

Študijný poradca pre nadväzujúce štúdium Praha
Bc. Vojtěch Rod, DiS.
Študijná poradkyňa pre nadväzujúce štúdium Brno
Ing. Michaela Hubáčková