Prijímacie konanie

Odoslať prihlášku

Prijímacie konanie na akademický rok 2024/2025 prebieha od novembra 2023 do konca septembra 2024.

Žiadosti o prijatie doručené po tomto termíne budú riešené individuálne podľa dostupnosti.
 

Vaša cesta na NEWTON

1. Prihláška

Najprv Vás požiadame o vyplnenie online prihlášky. 
Potom nasleduje príprava krátkeho videa, v ktorom predstavíte seba a svoju motiváciu študovať. Pokyny na prípravu videa vám zašleme e‑mailom po podaní prihlášky.
 

2. Rozhovor

Vybraní uchádzači budú pozvaní na krátky pohovor s tímom NEWTON. Pohovor sa zvyčajne koná online a trvá 20 až 30 minút. Počas pohovoru:

  • Porozprávame sa o Vašej motivácii k štúdiu, o vašom vzdelaní a odbornej minulosti a o Vašich plánoch/​​víziách týkajúcich sa vašej kariéry.
  • Prediskutujeme odborný článok. Článok vám bude zaslaný aspoň 24 hodín pred pohovorom.
  • Zodpovieme všetky Vaše otázky týkajúce sa prijímacieho konania alebo študijného programu.
     

3. Zmluva

Po pohovore bude prijatým študentom zaslaná zmluva o štúdiu na podpis. Podpísanie zmluvy o štúdiu je podmienkou prijatia na NEWTON University. 
 

4. Platba

Školné (minimálne prvá splátka) je splatné do 10 dní od podpísania zmluvy. Školné je možné uhradiť v českých korunách (CZK) alebo v eurách (EUR) prostredníctvom nižšie uvedených bankových údajov.
 

Meno účtu
NEWTON University (platba v CZK)
Adresa banky
Komerční banka, a. s.
Na Příkopě 33/969
11407 Praha 1
Česko
Číslo účtu (platby v rámci Komercni banka)
275832990257/0100
Číslo účtu (platby z iných českých bánk)
27 – 5832990257/0100
Medzinárodné údaje o platbe
IBAN
CZ0501000000275832990257
SWIFT
KOMBCZPPXXX
Meno účtu
NEWTON University (platba v EUR)
Adresa banky
Komerční banka, a. s.
Na Příkopě 33/969
114 07 Praha 1
Česko
Číslo účtu (platby z iných českých bánk)
123 – 4803130237/0100
Medzinárodné údaje o platbe
IBAN
CZ1101000001234803130237
SWIFT
KOMBCZPPXXX

5. Zápis

Študentom NEWTON University sa stanete v prvý deň semestra, čo je zvyčajne posledný pondelok v septembri. 
 

Chráňte sa pred podvodmi

Náš prijímací proces je úplne bezplatný. Po úspešnom absolvovaní prijímacieho konania a prijatí Vás prvá platba čaká až po obdržaní a podpísaní študentskej zmluvy.

Máte otázky týkajúce sa prijímacieho konania? Kontaktujte nás!

Mgr. Lucie Zimmermanová
+420 607 090 380 admissions@newton.university Dohodnite si konzultáciu

Sme k dispozícii počas nasledujúcich hodín