Vstupné požiadavky

Odoslať prihlášku

Od našich uchádzačov vyžadujeme aby predložili maturitné vysvedčenie.

Ak ste ešte nematurovali, prijatie bude len podmienečné a pred začatím štúdia budete musieť predložiť vysvedčenie.

Okrem toho všetci uchádzači, pre ktorých angličtina nie je materinským jazykom, musia mať angličtinu na úrovni aspoň B2 (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca). Táto úroveň zodpovedá nasledujúcim úrovniam medzinárodných skúšok:

  • TOEFL iBT s výsledkom od 72 do 94 bodov
  • IELTS s celkovým skóre 5,5 — 6,5
  • Cambridge English First (FCE)
  • PTE Academic so skóre 42 — 58

Uchádzači, ktorí majú záujem o Foundation Year, musia mať angličtinu na úrovni aspoň B1 (Spoločný európsky referenčný rámec). Táto úroveň zodpovedá nasledujúcim úrovniam medzinárodných skúšok:

  • TOEFL iBT s výsledkom od 42 do 71 bodov
  • IELTS s celkovým skóre 4,0 — 5,0
  • Cambridge English Preliminary (PET)
  • PTE Academic so skóre 36 — 41

Jazykové certifikáty nevyžadujeme, pretože počas prijímacieho konania vykonávame vlastné hodnotenie, ale môžete ich predložiť na podporu svojej žiadosti.