Vstupní požadavky

Podat přihlášku

Od našich uchazečů potřebujeme předložit maturitní vysvědčení. 

Pokud jste ještě nematurovali, bude přijetí pouze podmíněné a vysvědčení budete muset předložit před zahájením studia.

Všichni uchazeči, pro které není angličtina rodným jazykem, musí navíc ovládat angličtinu na úrovni alespoň B2 (podle Společného evropského referenčního rámce). Tato úroveň odpovídá následujícím úrovním mezinárodních zkoušek:

  • TOEFL iBT se skóre v rozmezí 72 – 94
  • IELTS s celkovým skóre 5.5 – 6.5
  • Cambridge English First (FCE)
  • PTE Academic se skóre v rozmezí 42 – 58

Uchazeči, kteří mají zájem o Foundation Year, musí ovládat angličtinu na úrovni alespoň B1 (podle Společného evropského referenčního rámce). Tato úroveň odpovídá následujícím úrovním mezinárodních zkoušek:

  • TOEFL iBT se skóre v rozmezí 42 – 71
  • IELTS s celkovým skóre 4.0 – 5.0
  • Cambridge English Preliminary (PET)
  • PTE Academic se skóre v rozmezí 36 – 41

Nevyžadujeme žádné certifikáty o jazykových znalostech, protože během přijímacího řízení provádíme vlastní hodnocení, ale můžete je předložit na podporu své přihlášky.