Otázky a odpovědi

Kde najdu všechny aktuální informace?

Všechny důležité informace k výuce najdete vždy sekci moje studium v Informačním systému NEWTON University (dále IS NU) – naleznete jej na https://is.newton.university.

Kdy začíná výuka?

Výuka v letním semestru 2023/24 začíná 5.února a končí 28.4.2024. Konkrétní start pro jednotlivé studijní programy a formy studia naleznete v IS v sekci Portál studenta — Osobní rozvrh.
Užitečným zdrojem informací ohledně důležitých školních termínů je také Harmonogram akademického roku, který se aktualizuje každý semestr. V této sekci jsou k dispozici např. termíny výukové části daného semestru, zápisy do semestru, konzultační a náhradové týdny, zkouškové období, státní zkoušky atd. (naleznete na: IS NU — Portál studenta — Harmonogram akad. roku).

Kde najdu rozvrh?

Platný rozvrh najdete v IS v sekci Portál studenta — Osobní rozvrh a to včetně případných náhrad či změn. Výuka probíhá vždy podle rozvrhu. Začátky vyučovacích hodin 8:00, 9:40, 11:20, 13:30, 15:10, 16:50, 18:30. Pro zvýšení komfortu výuky byla pro prezenční formu studia zavedena obědová pauza. Odpolední část výuky nově začíná ve 13.30.

Jak probíhá kombinovaná výuka?

Kombinovaná výuka proběhne dle dříve zveřejněných termínů. Platný rozvrh najdete v IS v sekci Portál studenta — Osobní rozvrh a to včetně případných náhrad či změn. Studentům kombinovaného studia jsou navíc k dispozici záznamy z přednášek prezenční formy studia.

Kde najdu kontakty na vyučující?

Kontakty na vyučující naleznete v IS, v případě potřeby si s nimi můžete dohodnout individuální konzultaci.

Kde najdu odkaz do virtuální učebny?

Odkazy do virtuálních učeben na WebinarJamu nebo Zoomu najdete v IS v sekci Portál studenta — Osobní rozvrh v poznámkách pod svým rozvrhem.

Kde najdu výukové materiály?

Výukové materiály jsou dostupné v IS v sekci Dokumenty. Skripta je možné zakoupit  na recepci nebo v knihovně Vysoké školy NEWTON, a. s. v Praze, v Brně a Bratislavě a nebo v digitální formě na NEWTON Universe.

Kde dostanu potvrzení o studiu?

Potvrzení o studiu je možné získat přímo na studijním oddělení v Praze, v Brně nebo Bratislavě, případně elektronickou formou — stačí kontaktovat naše studijní oddělení.