Navazující magisterské studium

Připravíme vás na manažerský či podnikatelský svět, abyste mohli rovnou do praxe.

Podat přihlášku

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025 probíhá od listopadu do konce září 2024. Přihlášky ke studiu přijaté po tomto datu budeme řešit individuálně dle volných kapacit.

1. Vyplňte a odešlete přihlášku ke studiu

Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025 probíhá od listopadu do konce září 2024. Přihlášky ke studiu přijaté po tomto datu budeme řešit individuálně dle volných kapacit.

2. Absolvujte přijímací řízení

Přijímací řízení je bezplatné a primárně se nezaměřuje na vaše znalosti. Společně si popovídáme o vaši motivaci a předpokladech ke zvolenému zaměření.

 1. V Brně i v Praze probíhá přijímací řízení od listopadu do konce září (v případě naplnění max. kapacity jej ukončujeme dříve) ve vybraných termínech každý měsíc. Přijímací řízení můžete absolvovat rovněž před státní závěrečnou zkouškou a bakalářský diplom doložit až po úspěšném absolvování.
 2. Na oficiální termíny přijímacího řízení (konkrétní data jsou uvedena v online přihlášce) se přihlaste nejpozději 1 den před konáním pohovoru.
 3. Nebo požádejte studijní poradce o přidělení individuálního termínu, budeme se vám snažit vyjít vstříc.
   

Podmínky účasti 

 • řádně vyplnit přihlášku ke studiu 
 • zaslat elektronicky vhodnou fotografie obličeje do informačního systému 
 • mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas 
 • přinést notářsky ověřenou kopii bakalářského diplomu 
 • přinést notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení 
 • přinést kopii Diploma Supplementu / přílohy diplomu 

Výsledky 

Výsledky přijímacího pohovoru se dozvíte do 14 pracovních dní ode dne konání. 

Chcete vědět, jak se připravit na přijímací pohovor?

Stačí zadat váš e-mail

3. Uzavřete smlouvu o studiu

Podmínkou pro zapsání ke studiu na Vysokou školu NEWTON je uzavření smlouvy o studiu.

4. Uhraďte školné za 1. rok studia

Školné zaplaťte v termínu, který je uveden v podepsané smlouvě o studiu – převodem nebo složením na bankovní účet.

5. Zapište se ke studiu

Studentem Vysoká škola NEWTON se stanete až dnem zápisu, který proběhne po splnění všech podmínek přijetí. Zápis probíhá v období září a vždy ho provádí studijní poradenství. Podmínkou zápisu do studia na Vysoké škole NEWTON je uzavření smlouvy o studiu, dodání dokladu o ukončeném vzdělání, fotografie a uhrazené školné.

Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradce pro navazující studium Praha
Bc. Vojtěch Rod, DiS.
Studijní poradkyně pro navazující studium Brno
Ing. Michaela Hubáčková

Poslední řádný termín pro podání přihlášek do navazujícího magisterského studia je

25. 9. 2024