Študijné oddelenie Bratislava

Koordinátorka bakalárskeho a magisterského štúdia Bratislava

Kontaktná osoba
Bc. Laššáková Zuzana
+421 917 234 560 zuzana.lassakova@newton.university

Sme k dispozícii počas nasledujúcich hodín