Študijné oddelenie

Koordinátorka bakalárskeho štúdia Praha

Kontaktná osoba
Dana Petrboková
+420 222 200 325 dana.petrbokova@newton.university

Sme k dispozícii počas nasledujúcich hodín
Wed
10.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Thu
09.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Fri
09.00 - 12.00

Koordinátor bakalárskeho štúdia Praha

Kontaktná osoba
Marek Jančura
+420 222 200 325 marek.jancura@newton.university

Sme k dispozícii počas nasledujúcich hodín
Mon
10.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Tue
10.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Wed
10.00 - 12.00

Koordinátorka magisterského a postgraduálneho štúdia Praha

Kontaktná osoba
Dominika Jošková, DiS.
+420 222 200 325 dominika.joskova@newton.university

Sme k dispozícii počas nasledujúcich hodín
Wed
10.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Thu
09.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Fri
09.00 - 12.00

Koordinátorka postgraduálneho štúdia, rozvrhy KFS

Kontaktná osoba
Bc. Kateřina Svobodníková
+420 542 513 416 katerina.svobodnikova@newton.university

Sme k dispozícii počas nasledujúcich hodín

Koordinátorka postgraduálneho štúdia

Kontaktná osoba
Ráchel Kurzyszová
+420 542 513 410 rachel.kurzyszova@newton.university

Sme k dispozícii počas nasledujúcich hodín