Nadväzujúce magisterské štúdium

Úspešní a aktívni absolventi sú našou vizitkou

Odoslať prihlášku

Kombinované nadväzujúce magisterské štúdium

Študujte popri práci vďaka kombinovanému štúdiu. 6 vybraných víkendov za semester

Aký je rozdiel medzi kombinovaným a denným štúdiom?

Výučba prebieha len počas 6 vybraných víkendov (za semester) – menej časovo náročné.

Menej teoretických predmetov a praxe v porovnaní s denným štúdiom

Na našich hodinách sa venujeme špecifickým obchodným a profesionálnym potrebám a problémom študentov

V skladbe kurzov nie sú žiadne rozdiely

Termíny kombinovanej formy štúdia

Zimní semestr

Praha

Brno

Bratislava

14. 10. – 15. 10. 2023

07. 10. – 08. 10. 2023

14. 10. – 15. 10. 2023

28. 10. – 29. 10. 2023

21. 10. – 22. 10. 2023

21. 10. – 22. 10. 2023

11. 11. – 12. 11. 2023

11. 11. – 12. 11. 2023

28. 10. – 29. 10. 2023

25. 11. – 26. 11. 2023

25. 11. – 26. 11. 2023

11. 11. – 12. 11. 2023

09. 12. – 10. 12. 2023

02. 12. – 03. 12. 2023

25. 11. – 26. 11. 2023

13. 01. – 14. 01. 2024

06. 01. – 07. 01. 2024

02. 12. – 03. 12. 2023

  

16. 12. – 17. 12. 2023

  

13. 01. – 14. 01. 2024

Letní semestr

Praha

Brno

Bratislava

10. 02. – 11. 02. 2024

17. 02. – 18. 02. 2024

10. 02. – 11. 02. 2024

24. 02. – 25. 02. 2024

02. 03. – 03. 03. 2024

24. 02. – 25. 02. 2024

16. 03. – 17. 03. 2024

16. 03. – 17. 03. 2024

09. 03. – 10. 03. 2024

06. 04. – 07. 04. 2024

06. 04. – 07. 04. 2024

16. 03. – 17. 03. 2024

20. 04. – 21. 04. 2024

13. 04. – 14. 04. 2024

06. 04. – 07. 04. 2024

04. 05. – 05. 05. 2024

27. 04. – 28. 04. 2024

13. 04. – 14. 04. 2024

  

27. 04. – 28. 04. 2024

  

04. 05. – 05. 05. 2024

Obrovský přínos NU vidím v tom, že jsem již v průběhu studia mohl s našimi vyučujícími (špičkovými experty) konzultovat různé otázky mého podnikání a to i mimo klasickou výuku, v psychologii pracoval na svém osobnostním rozvoji, či v praktických manažerských technikách trénoval moderaci, vyjednávání, či efektivní vedení lidí.

Newton je pre mňa životný štýl a nie vzdelávacia inštitúcia. Vďaka vyučujúcim, prostrediu a spolužiakom som dokázal osobnostne rásť rýchlosťou ako v kokpite F1.


Juraj Giacko

Často kladené otázky

Kombinovaná výučba prebieha formou 6 víkendových sústredení za semester (približne raz za dva až tri týždne), vždy v sobotu a nedeľu počas celého dňa.

Áno, študenti kombinovaného štúdia majú tiež štatút študenta, ale nemôžu využívať rovnaké výhody ako študenti denného štúdia. Týka sa to napríklad daňovej úľavy pre študentov, ktorá sa pri kombinovanom štúdiu neuplatňuje. Takisto nie je možné získať preukaz študenta ISIC, a preto nie je možné využívať žiadne výhody a zľavy s ním spojené.

Termíny kombinovanej formy bakalárskeho, magisterského a MBA štúdia zverejňujeme študentom približne mesiac pred začiatkom akademického roka.
Termíny sústredení pre tento akademický rok nájdete tu.

Áno, vždy je možné prestúpiť medzi formami štúdia po každom semestri.

Dochádzka nie je povinná, ale môže byť stanovená vyučujúcim ako jedno z kritérií záverečného hodnotenia úspešnosti študenta.

Ak je študent mimoriadne pracovne vyťažený, môže požiadať rektora NEWTON University o udelenie individuálneho študijného plánu.

Študenti kombinovaného štúdia môžu po dohode s vyučujúcimi navštevovať prednášky a semináre určené pre študentov denného štúdia. Obmedzením však v tomto prípade môže byť kapacita priestorov, v ktorých sa výučba koná.

Áno, väčšina materiálov používaných v kurze, ako sú prezentácie prednášok alebo skriptá, je pre študentov zverejnená v informačnom systéme školy.

Áno, platbu môžeme fakturovať vášmu zamestnávateľovi. Stačí nám poskytnúť fakturačné údaje a sumu je možné použiť ako daňovo uznateľný výdavok.

Vždy je k dispozícii niekoľko termínov skúšok – ak vám nevyhovuje žiadny z termínov kombinovaného štúdia, môžete sa s lektorom individuálne dohodnúť na účasti na termíne denného štúdia.

Bohužiaľ nie. Táto výhoda sa vzťahuje len na študentov denného štúdia.

Študent strednej školy, ktorý nepokračuje v štúdiu na vysokej škole, zostáva študentom do 31. augusta kalendárneho roka, v ktorom sa končia letné prázdniny, a preto podlieha zdravotnému a sociálnemu poisteniu. Absolvent strednej školy si tak môže užívať bezstarostné letné prázdniny.

Povinnosť platiť zdravotné a sociálne poistenie za seba vzniká od 1. septembra, kedy absolvent strednej školy prestáva byť poistencom štátu na základe statusu študenta. Absolvent strednej školy má však niekoľko ďalších možností. Môže sa zamestnať, začať podnikať alebo sa zaregistrovať ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce. Existuje aj možnosť stať sa samostatne zárobkovo činnou osobou.

Absolvent, ktorý plánuje po skončení strednej školy a po letných prázdninách nastúpiť na denné štúdium, však nemá žiadne povinnosti voči zdravotným a sociálnym poisťovniam. 

Po ukončení štúdia, konkrétne po ukončení prvého cyklu bakalárskeho štúdia, sa povinnosti absolventa tiež líšia v závislosti od toho, či sa rozhodne pokračovať v druhom cykle alebo štúdium prerušiť. Ak čerstvý bakalár pokračuje v druhom stupni a ešte stále nemá 26 rokov, štát za neho platí poistné počas letných prázdnin, kým sa nezapíše na ďalšie denné štúdium. V prípade nepokračovania v štúdiu platia rovnaké podmienky ako pre absolventov stredných škôl, ktorí sa rozhodli nepokračovať na vysokej škole, s jedným rozdielom. Je potrebné poznamenať, že štatút absolventa vysokej školy zaniká úspešným vykonaním štátnej záverečnej skúšky, a nie ukončením štúdia získaním diplomu.

V prípade štúdia tretieho stupňa je situácia zložitejšia. Ak sa študent rozhodne pokračovať v dennom doktorandskom štúdiu na III. stupni v tom istom roku, v ktorom ukončí doktorandské štúdium na II. stupni, štát za neho počas prázdnin platí poistné. Doktorand môže byť poistený štátom ako doktorand, ak celková dĺžka jeho štúdia na III. stupni nepresiahne predpísanú štandardnú dobu denného štúdia, za predpokladu, že nezískal kvalifikáciu III. stupňa a nedosiahol vekovú hranicu 30 rokov.

Samozrejme, na jednotlivé prípady prerušenia alebo predĺženia štúdia sa vzťahujú úplne odlišné a jedinečné podmienky. Taktiež sa situácia a povinnosti líšia podľa konkrétnej pracovnej situácie absolventa, kde sa o potrebné opatrenia môže postarať zamestnávateľ.

Spýtajte sa nás, radi vám pomôžeme

Študijný poradca pre nadväzujúce štúdium Praha
Bc. Vojtěch Rod, DiS.
Študijná poradkyňa pre nadväzujúce štúdium Brno
Ing. Michaela Hubáčková