Študijné poradenstvo pre uchádzačov o štúdium

Bakalárske štúdium v Prahe

Študijná poradkyňa pre bakalárske štúdium
Mgr. Jana Pavlů
+420 602 122 597 jana.pavlu@newton.university

Sme k dispozícii počas nasledujúcich hodín

Bakalárske štúdium v Brne

Študijná poradkyňa pre bakalárske štúdium
Ing. Kristina Pazderková
+420 722 980 842 kristina.pazderkova@newton.university

Sme k dispozícii počas nasledujúcich hodín

Bakalárske a magisterské štúdium v Bratislave

Studijní poradenství Bratislava
Ing. Patrícia Klimentová
+421 948 234 602 patricia.klimentova@newton.university

Sme k dispozícii počas nasledujúcich hodín

Magisterské štúdium v Prahe

Študijný poradca pre nadväzujúce štúdium Praha
Bc. Vojtěch Rod, DiS.
+420 601 692 747 vojtech.rod@newton.university

Sme k dispozícii počas nasledujúcich hodín

Magisterské štúdium v Brne

Študijná poradkyňa pre nadväzujúce štúdium
Ing. Michaela Hubáčková
+420 601 001 667 michaela.hubackova@newton.university

Sme k dispozícii počas nasledujúcich hodín

MBA, LL.M. a MSc. štúdium

Director of Postgraduate Studies
Mgr. Veronika Koleňáková, MBA
+420 723 755 719 veronika.kolenakova@newton.university

Sme k dispozícii počas nasledujúcich hodín

Profesné vzdelávanie Bratislava — MBA a LL.M.

Študijné oddelenie v Bratislave
Bc. Laššáková Zuzana
+421 917 234 560 zuzana.lassakova@newton.university

Sme k dispozícii počas nasledujúcich hodín

Štúdium v angličtine

Študijná poradkyňa pre štúdium v angličtine
Mgr. Lucie Zimmermanová
+420 722 983 524 admissions@newton.university

Sme k dispozícii počas nasledujúcich hodín