Štatutárne orgány

Anna Plechatá Krausová, DPhil.

Predseda predstavenstva

Naďa Kalinovská Vanišová

Predseda dozornej rady

Ing. Vanda Mihóková

Člen dozornej rady

Ing. Michal Tesař

Člen dozornej rady