Zamestnanci

Študijné poradenstvo

Ing. Michaela Hubáčková

Študijná poradkyňa pre nadväzujúce magisterské štúdium v Brne

Mgr. Jana Pavlů

Študijná poradkyňa pre bakalárske štúdium v Prahe

Ing. Kristina Pazderková

Študijná poradkyňa pre bakalárske štúdium v Brne

Bc. Vojtěch Rod, DiS.

Študijný poradca pre nadväzujúce magisterské štúdium v Prahe

Ing. Patrícia Klimentová

Študijná poradkyňa pre bakalárske a nadväzujúce magisterské štúdium v Bratislave

Mgr. Lucie Zimmermanová

Poradkyňa pre medzinárodné štúdium a koordinátorka medzinárodného výskumu

Mgr. Veronika Koleňáková, MBA

Poradkyňa pre MBA

Študijné oddelenie

Mgr. Karin Janoušková

Vedúca tímu študijného oddelenia

Dana Petrboková

Koordinátorka bakalárskeho štúdia Praha

Marek Jančura

Koordinátor bakalárskeho štúdia Praha

Mgr. Lucie Štromajerová

Koordinátorka nadväzujúceho magisterského štúdia Brno

Michaela Hájková

Koordinátorka bakalárskeho štúdia Brno

Bc. Kateřina Svobodníková

Koordinátorka štúdii, Koordinátorka postgraduálneho štúdia

Ráchel Kurzyszová

Koordinátorka postgraduálneho štúdia 

Ing. Zuzana Černíková

Koordinátorka štúdii, Rozvrhy, Štipendiá

Dominika Jošková, DiS.

Koordinátorka nadväzujúceho magisterského štúdia, Koordinátorka postgraduálneho štúdia Praha

Bc. Zuzana Laššáková

Študijné oddelenie Bratislava

Kariérne centrum

Mgr. Zuzana Síbertová

Koordinátorka kariérneho centra

Celková prevádzka

Ing. Kamil Rozek

IT špecialista

Ing. Marie Krátká

Manažér prevádzky

Bc. Veronika Požárová

Office manager Brno

Petr Písek

IT Administrátor

Ondřej Lukáč

IT — technický pracovník

Bc. Zdeňka Palečková

Administratívny pracovník

Karolína Kušniraková

Administratívny pracovník

Lenka Martínková

Recepcia Praha

Karolína Hajošová

Recepcia Praha

Obchod

Ing. Paula Moviari, MSc., MBA., LL.M

Business Manager

Marketing

Klára Hejcmanová

Koordinátorka pre sociálne médiá

Ing. Renáta Šejnová

Marketing and Project Manager

Bc. Veronika Písková

Project Manager

Ing. Daniela Vrtišková

Content Manager

Bc. Miriam Habibi

Event koordinátorka

Bc. David Zjevík

NEWTON TV produkcia a technická podpora pre online výučbu

Grand Support Center

Mgr. Jan Orava 

Head of Grant Support Center

Mgr. Jana Majerová

Erasmus Coordinator

Mgr. Bc. Jiří Peřina

Grant Support Center Project Manager

Mgr. et Mgr. Tereza Šimčíková

Grant Support Center Project Manager

International Team

Mgr. Athénaïs Surreau

Head of International Relations Office

Ing. Dagmar Brožová

International Marketing & Sales Manager

Jérôme Dumetz, PhD.

International Admissions & Development Manager

Mgr. Lucie Zimmermanová

Admissions Coordinator

MA. Marta Naumczyk

International Team Executive Assistant

Ostatní

doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D., MBA

Akademický pracovník — centrum ekonómie