U nás učí profesionálové

Kamil Pavlíček

Lektor centra marketingu

Externí lektor Centra marketingu. Kromě NEWTONu je jeho hlavní profesí vedení design & digital agentury UNIFER v roli CEO a k tomu aktivně působí v České manažerské asociaci. Lektorství na NEWTONu chápe jako přirozenou cestu, jak předávat mladým lidem své někdy těžce získané a vlastními chybami draze zaplacené know-how. Věří, že díky tomu může přispět k tomu, aby se z mladých talentů stali úspěšní profesionálové, kteří o něco rychleji a snáze dosáhnou svých životních cílů. 

Jeho dalším cílem je ucelit a rozšířit marketingové znalosti studentů díky propojení teorie s praxí. Na NEWTONu má nejraději energii, přátelské vztahy a obrovské množství užitečných kontaktů a talentů. Za svůj největší kariérní úspěch považuje dobré vztahy s lidmi, se kterými pracuje či dříve pracoval. „Když se z profesních vztahů stanou vztahy přátelské je to důkaz toho, že práce byla kvalitní, a ještě při tom vznikla nadstavba v lidské rovině. I to, když se bývalí studenti ozvou s žádostí o radu či o spolupráci je pro mě důkazem, že čas jim věnovaný měl smysl.“