U nás učí profesionálové

Ing. Zdeněk Mikulka, B.Th., Ph.D.

Vyučují předmětů souvisejících s manažerskou, podnikatelskou, hospodářskou, bezpečnostní a institucionální etikou a s rozvojem komunikačních a prezentačních dovedností

Zdeněk Mikulka se zabývá pedagogickou a vědecko – výzkumnou činností zaměřenou do oblastí manažerské, podnikatelské, institucionální, vojenské a bezpečnostní etiky, etické výchovy a vedení, komunikace, leadershipu a rozvoje sociálních kompetencí. Postupně pracoval na odborných, velitelských a posléze i pedagogických funkcích v Armádě České republiky, na odborných a manažerských funkcích ve společnosti Siemens AT. Po studiu teologie se stal příslušníkem Duchovní služby Armády České republiky. Jako vojenský kaplan se účastnil i 4 zahraničních misí a zabýval se etickou propedeutikou. Nyní působí jako akademický pracovník Katedry leadershipu Univerzity obrany v Brně a podílí se na řešení několika výzkumných projektů zaměřených na rozvoj morálních a komunikativních kompetencí.

Vyučující na LinkedIn