U nás učí profesionálové

Ing. Karina Tatek Benetti, Ph.D.

Vyučující humanitních předmětů

Vysokoškolská pedagožka působící na VŠ již více než 12 let. Autorka více než 95 publikací, včetně monografií vydaných v ČR, ale i v zahraničí i u renomovaných nakladatelství. Autorka mnoha učebních textů, včetně skript a rovněž i elearningových kurzů (certifikace TU Dressden). Hlavní řešitelka či spoluřešitelka několika vědeckých projektů jež některé měli i dopad na odbornou praxi v ČR. Členka komisí – SZZ, akreditačních a zkušebních pro potřeby certifikace ČNB.