U nás učí profesionálové

prof. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, Ph.D.

Lektorka Centra ekonomie

Na NEWTONu pracuje jako akademická pracovnice se zaměřením na účetnictví pro manažery a manažerské účetnictví a controlling, které zároveň garantuje. Při vyučování s kolegyněmi zdůrazňují potřebu kvantitativního zhodnocování podnikových procesů v rozhodování a v celém podnikovém životě. Za svůj největší kariérní úspěch považuje,  že byla jmenována profesorkou v oboru habilitačního a inauguračního řízení Účetnictví v oboru Ekonomie a management na Fakultě hospodářské informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě. 

V rámci živnosti poskytuje ekonomické a účetní poradenství, metodické rady a odborná ekonomická stanoviska jak formou individuálního poradenství, tak formou vypracování písemných stanovisek, odborných článků v poradenských časopisech a internetových portálech. Na NEWTONu má nejraději motivující a podpůrné prostředí, kde mají učitelé i studenti  zájem i o širší kontext ekonomických a společenských disciplín ve prospěch všech zúčastněných stran. „Zájem o seberozvoj učitelů i studentů v dnešní době považuji za důležitý podpůrný prvek a inspiraci pro vzdělávací proces v současnosti.“