U nás učí profesionálové

Ing. Leopold Tanner, MSc., MBA

Centrum ekonomických disciplín a Centrum mezinárodních programů

Spolupráce s vládou ČR (do 30. 09. 2006 jako poradce místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti na Ministerstvu spravedlnosti a s vybranými odbornými resorty (MPO, MD, MZV), člen pracovní skupiny při Ministerstvu pro místní rozvoj pro inovace a znalostní ekonomiku ŘKV, člen pracovní skupiny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchov pro využívání Evropského fondu regionálního rozvoje, zkušenosti v oblasti řízení portfoliových investic a spolupráce s fondy rizikového a rozvojového kapitálu (Venture Capital) v USA a Velké Británii zahrnující všechny typy rizikového a rozvojového kapitálu (tj. zárodečný, startovní, expanzní, transakční i rescue) s geografickou preferencí pro střední a východní Evropu, spolupráce s americkými a anglickými konzultačními a implementačními firmami, které již v ČR podnikají, resp. chtějí podnikat, od roku 1990 – 2005 pobyt v USA a pravidelné obchodní cesty do USA a Velké Británie, kde byly prezentovány podnikatelské záměry a prováděcí studie podnikatelských subjektů s invenčním a růstovým potenciálem v počátečním stádiu svého rozvoje a vedena obchodní jednání s cílem navázání dlouhodobých vztahů s představiteli US Venture Capital Association, marketingový a obchodní ředitel SFM/AIG USA největšího finančního koncernu na světě, spolupráce s americkými vzájemnými fondy (American Growth Fund, Global Equity Fund) za účelem přípravy standardních komunikačních kanálů pro negociaci s českými a slovenskými institucionálními investory, visiting professor na kalifornských univerzitách (Santa Barbara, Berkeley, Redland) a lektorská činnost na VŠE, UNYP, ČZU, ESMA Barcelona, Bankovní institut, k problematice investičního bankovnictví, devizových obchodů a teorie portfolia, mezinárodní finance, problematika sekuritizace a finančních trhů, investičního bankovnictví, devizových obchodů a teorie portfolia a v rámci programu EU Erasmus přednášky v Lisabonu, Seville, Dublinu) k problematice perspektivy reálné konvergence, reforem institucí EU, hospodářské a měnové unie, implementace Lisabonské strategie a pokusu o její oživení, jakož i využití lisabonského konceptu k vytvoření národních rozvojových strategií, výzkum podmínek pro vznik hodnotových klastrů v ČR za účelem realizace podnikatelských záměrů v oblasti digitální ekonomiky a biotechnologií, prezentovaných českými podnikatelskými subjekty ve stadiu seed-corn a start-up. Účast na mezinárodních konferencích, základní výzkum a publikování odborných článků k problematice  financializace globální ekonomiky a nových trendů multipolárního měnového a finančního systému.