U nás učí profesionálové

Mgr. Ondřej Benda

Centrum podnikatelských disciplín a Centrum mezinárodních programů

Absolvoval sice studium na Fakultě informatiky a statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze, nicméně celý život se živí prací zaměřenou za zvyšování potenciálu a schopností lidí. Kariéru začínal na pozici „researcher“ (neboli „holka pro všechno“) v anglicky píšícím týdeníku The Prague Post. Postupně se propracoval až na politického redaktora. Po studiích nastoupil (jako jeden z prvních zaměstnanců) do personálního útvaru společnosti Český Mobil, a.s., provozovatele mobilní telefonní sítě Oskar. Zde zodpovídal za vnitrofiremní komunikaci a spolupodílel se na utváření organizační kultury. V letech 2001 – 2007 pracoval na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze, kde zodpovídal za manažerské kurzy řízení lidských zdrojů, marketing a alumni klub. Od roku 2007 pracuje jako konzultant společnosti NEWTON Solutions Focused, a.s. Podílí se na řadě poradenských, auditních i rozvojových a vzdělávacích projektů. Na NEWTON University vyučuje předmět předmět Management, Praktické manažerské techniky a Řízení lidských zdrojů. Vedle řádného zaměstnání má vlastní živnost zaměřenou na překlady z a do AJ, tlumočení a moderování společenských událostí. Mezi své největší zájmy řadí historii, literaturu a koně.