© 2021 Vysoká škola NEWTON, a. s.

U nás učí profesionálové

doc. Mgr. Ing. Radomír Saliger, Ph.D.

Vyučující humanitních předmětů, zaměřuje se na výuku andgragogiky, tvorbu a publikaci odborných textů, kvalifikačních prací a jejich vedení

Je absolventem VVŠ-PV ve Vyškově oboru velitelsko - inženýrského, VVPŠ v Bratislavě oboru vojensko-pedagogického a doktorského studijního programu Pedagogika na PedF UP v Olomouci. V roce 2012 habilitoval na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně v oboru vojenský management. Ve vojenském školství působí od roku 1990. Od září 2014 pracuje jako akademický pracovník Katedry leadershipu Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně. Je členem Centra poradenských služeb na Univerzitě obrany, zaměřuje se na pedagogické poradenství. Podílí se na řešení výzkumných úkolů. Je školitelem studentů doktorského studijního programu na Fakultě vojenského leadershipu, vede bakalářské a diplomové práce studentů. Jeho odborným zaměřením je oblast přípravy, vzdělávání a rozvoje leaderů ve vojenství, sociální komunikace, rétorika a organizační kultura Armády České republiky. Je členem Vědecké rady Fakulty vojenského leadershipu a Vědecké rady Univerzity obrany.

Vyučující na LinkedIn