U NÁS UČÍ PROFESIONÁLOVÉ

doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, PhD.

Lektorka Centra managementu

Ako akademický pracovník v Centre managementu NU garantujem, prednášam a podieľam sa na seminároch predmetov  Management lidských zdrojů I a II bakalárskeho profesne orientovaného študijného programu Ekonomika a management, a Řízení a hodnocení výkonu v inžinierskej forme štúdia programu Ekonomika a management. Som docentkou manažmentu, autorkou viacerých monografií, vedeckých a odborných článkov, skrípt, zúčastňujem sa vedeckých konferencií, realizujem projektovú činnosť a vediem kvalifikačné práce študentov. Predmetom môjho súčasného výskumu je oblasť trendov v manažmente ľudských zdrojov, konkrétne udržateľnosti vybraných odvetví zamestnávaním cudzincov z tretích krajín, benefitné systémy a ich vplyv na motiváciu a spokojnosť zamestnancov v post-covidovej dobe a zvyšovanie pracovného výkonu zamestnancov.

Po 24 rokoch akademických skúseností na rôznych typoch vysokých škôl, či už verejných, ale i súkromných na Slovensku i v Českej republike si dovolím tvrdiť, že prácu pre NU by som dopriala každému vysokoškolskému pedagógovi. Mám obrovské šťastie na ľudí, kolegov – profesionálov, lídrov svojich tímov — srdciarov, ktorí svoju prácu milujú a spoluvytvárajú atmosféru, kde je radosť pracovať, tvoriť, zdieľať a vzájomne sa formovať. Vysoko oceňujem mimoriadne ambicióznych a talentovaných študentov, ktorí vedia, prečo u nás študujú a sú aj pre mňa nekonečným zdrojom obohacovania. NU drží prst na tepe doby, takže viete, že Vaša práca bude mať zmysel i o pár rokov. A to, čo je pre mňa najkľúčovejšie – NU je tu primárne pre svojich študentov. Ktorá VŠ si to môže dnes hrdo povedať?

V akademickej sfére v Českej republike pôsobím od r. 2013 na vtedajšej Akademii Sting v pozícii vyučujúcej a istý čas vedúcej Katedry ekonomiky a řízení a garantky Mgr. študijného oboru Podniková ekonomika a management. Od začiatku svojej kariéry som krátkodobo pôsobila v komerčnej sfére v oblasti obchodu a marketingu, v štátnej správe na Ministerstve školstva SR ako odborný radca pre medzinárodné vztahy a európsku integráciu. Do r. 2012 boli mojim pôsobiskom viaceré  VŠ na Slovensku, kde som zastávala akademické, ale i riadiace pozície (prorektorka pre vedu a zahraničné vzťahy, vedúca katedry).

Najväčšie zadosťučinenie pociťujem zo skutočnosti, že som mala možnosť podieľať sa na formovaní absolventov, dnes už veľmi úspešných osobností v praxi — manažérov a funkcionárov vysokých škôl, ale i podnikateľov – manažérov malých a stredných, prevažne rodinných firiem na Slovensku aj v Česku.