U nás učí profesionálové

Ing. Martin Cenek, Ph.D.

Lektor Centra managementu

Martin Cenek se zabývá zejména čtyřmi oblastmi podnikového řízení: strategický management, organizační struktury, strategický marketing, ekonomika řízení podniku. Na NU klade důraz na rozvoj studentů, aby obstáli v reálných podniko-hospodářských podmínkách na základě jejich vybavení osvědčenými postupy a nástroji prakticky aplikovaného managementu. Na NEWTON University oceňuje nejvíc prostor k seberealizaci  a zájem studentů o vlastní rozvoj a nové přístupy k výuce. 

Kromě své akademické dráhy působí jako odborný konzultant pro podnikatelské subjekty. Za svůj největší kariérní úspěch považuje každý zdárně vyřešený podnikohospodářský případ. 

Realizuje se také ve vlastním podnikání a v aktuálním mezioborovém projektu tvorby metodiky pro uplatnění teorie her při řešení vybraných klíčových rozhodovacích situací strategického řízení podniku na bázi formulace principů z hlediska metodologického, formálně matematického a simulačního.