U nás učí profesionálové

Mgr. Peter Majláth

Centrum jazyků

Na NEWTONu vyučuje anglický jazyk a studenty tímto předmět provází bez nátlaku a nucení. Bere to jako svoje poslání a je přesvědčený, že vysokoškoláci si látku osvojí daleko lépe v praxi než učením se pravidel a pouček. Vedle angličtiny se profesionálně věnuje španělštině a mentálnímu mentoringu. 
NEWTON oceňuje, protože studentům poskytuje nedocenitelné znalosti v oboru, které budou v praxi opravdu potřebovat, líbí se mu propojenost byznysu a praxe.  Zároveň jim škola v průběhu jejich studia ukazuje i jejich vlastní slabá místa. Ze své zkušenosti ví, že takové znalosti se na běžných školách nevyučují a jako jednatel vlastní firmy může důležitost takového přístupu potvrdit. 
Vedle svého působení na NEWTONu dříve vyučoval na Ekonomické univerzitě v Bratislavě a paralelně s tím už deset let vede svou jazykovou školu SuperJazyk. Za svůj největší kariérní úspěch považuje to, že se postavil na vlastní nohy a dnes ho živí to, co ho baví.