U nás učí profesionálové

Ing. Katarína Mrkvová, Ph.D.

Lektorka centra ekonomie

Ing. Katarína Mrkvová, PhD. má mezinárodní zkušenosti v oblasti destinačního managementu, lázeňství, geografie cestovního ruchu, které získala zejména během stáží a výukových pobytů ve Španělsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Bulharsku. Podílela se na mezinárodních projektech se zahraničními podnikatelskými subjekty i univerzitami, zaměřených na problematiku udržitelnosti ve vztahu k cestovnímu ruchu. Získala akreditované osvědčení o absolvování kurzu průvodce cestovního ruchu. Pracovala jako delegátka v cestovní kanceláři v Bratislavě. Aktivně se účastnila mnoha mezinárodních konferencí a veletrhů zaměřených na cestovní ruch. V zahraničí získala jazykové certifikáty ze španělštiny a angličtiny. V současné době přednáší na vysokých školách v Brně a v Praze.