Magisterské štúdium

Získali ste bakalársky titul a premýšľate, kam ďalej? Prehlbujte svoje vedomosti a zručnosti v našom nadväzujúcom magisterskom programe a zvýšte svoje šance na úspešnú kariéru!

Odoslať prihlášku

V spoločnosti NEWTON ponúkame magisterský program.

Ukončené titulom INŽINIER
Ide o nadväzujúce magisterské štúdium akreditované Ministerstvom školstva SR v študijnom programe Ekonomika a manažment, ktorý je zameraný na podnikanie a riadenie podniku. Jeho charakter výučby, individuálny prístup a ďalšie výhody súvisia so všetkými vysokými štandardmi kvality bakalárskeho štúdia na NEWTON University. Okrem toho na inžinierskom štúdiu môžete naplno využívať služby nášho Kariérneho centra NEWTON CareersNEWTON Business Accelerator s možnosťou získať finančnú investíciu. Štúdium je možné v dennej aj kombinovanej forme.

V Prahe, Brne a Bratislave si môžete vybrať z kompletnej ponuky nadväzujúcich magisterských programov.

Môžete si vybrať z 8 rozširujúcich sa kariérnych oblastí:

Finanční řízení podniku

Řízení lidských zdrojů

Veřejná správa a její právní aspekty

Talent management a koučování

Mezinárodní vztahy a ekonomická diplomacie

Psychologie v managementu

Spýtajte sa nás, radi vám pomôžeme

Študijný poradca pre nadväzujúce štúdium Praha
Bc. Vojtěch Rod, DiS.
Študijná poradkyňa pre nadväzujúce štúdium Brno
Ing. Michaela Hubáčková