Magisterské štúdium

Získali ste bakalársky titul a premýšľate, kam ďalej? Prehlbujte svoje vedomosti a zručnosti v našom nadväzujúcom magisterskom programe a zvýšte svoje šance na úspešnú kariéru!

Odoslať prihlášku

V spoločnosti NEWTON ponúkame 2 magisterské programy.

 1. Ukončené titulom INŽINIER
  Ide o nadväzujúce magisterské štúdium akreditované Ministerstvom školstva SR v študijnom programe Ekonomika a manažment, ktorý je zameraný na podnikanie a riadenie podniku. Jeho charakter výučby, individuálny prístup a ďalšie výhody súvisia so všetkými vysokými štandardmi kvality bakalárskeho štúdia na NEWTON University. Okrem toho na inžinierskom štúdiu môžete naplno využívať služby nášho Kariérneho centra NEWTON CareersNEWTON Business Accelerator s možnosťou získať finančnú investíciu. Štúdium je možné v dennej aj kombinovanej forme.
  Môžete si vybrať z 5 rozširujúcich sa kariérnych oblastí: podnikanie, riadenie ľudských zdrojov, finančné riadenie podniku, bezpečnosť v podniku, verejná správa a jej právne aspekty.
   
 2. Ukončené titulom MAGISTER of Science
  Ide o nadväzujúci magisterský stupeň partnerskej vysokej školy manažmentu Collegium Humanum, realizovaný v úzkej spolupráci s našou NEWTON University. Štúdium prebieha v dennej alebo kombinovanej forme s dištančnými prvkami v programe Manažment a je zamerané na riadenie ľudí.
  Môžete si vybrať z 5 profesijných oblastí: Marketing, Psychológia v manažmente, Talent manažment a koučing, Manažment športu a voľného času, Medzinárodné vzťahy a Ekonomická diplomacia.

V Prahe, Brne a Bratislave si môžete vybrať z kompletnej ponuky oboch nadväzujúcich magisterských programov.

 

Ekonomika a management (Ing.)

Management (mgr.)

Spýtajte sa nás, radi vám pomôžeme

Študijný poradca pre nadväzujúce magisterské štúdium Praha
Bc. Vojtěch Rod, DiS.
Magisterské študijné poradenstvo Brno
Mgr. Nikola Konečná
Sekretariát a koordinátorka magisterského štúdia Bratislava
Mgr. Beata Hupková