Řízení lidských zdrojů

Co vám dá studium Řízení lidských zdrojů

Přípravu pro výkon manažerských funkcí i vlastní podnikání

Znalosti trendů podnikatelského prostředí

Rozvoj business potenciálu

Znalosti a dovednosti leadershipu

Znalost trendů v náboru, vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů

Schopnost aplikace psychologických metod do podnikání a obchodu

Uplatnění po úspěšném absolvování profesního zaměření Řízení lidských zdrojů

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto navazujícího magisterského profesního zaměření mohou ucházet o pozice středního a vyššího managementu v oblasti řízení lidských zdrojů.

Nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření:

  • HR Manažer/​​ka
  • Manažer/​​ka odměňování a benefitů
  • Manažer/​​ka rozvoje a vzdělávání zaměstnanců
  • Manažer/​​ka náboru
  • HR Operations manažer/​​ka
  • Externí poradce HR
  • Konzultant/​​ka

Chcete stoupat? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradce pro navazující studium Praha
Bc. Vojtěch Rod, DiS.
Studijní poradkyně pro navazující studium Brno
Ing. Michaela Hubáčková