Řízení lidských zdrojů

Studium se zaměřuje na oblast managementu a leadershipu, jejímiž znalostmi a dovednostmi musí disponovat každý moderní manažer. Teoretický základ je orientován na management, psychologii, podnikání, finance a řízení organizace.

Specializace připravuje na roli lídra v organizaci a efektivní plnění procesů: získávání zaměstnanců, motivace k práci, jejich správa, objevování a rozvíjení jejich talentů. Studenti v oblasti řízení lidských zdrojů získají praktické znalosti a dovednosti pro řízení integrovaného týmu pracovníků, zaměřeného na osobní růst a úspěch společnosti.

Co vám dá studium Řízení lidských zdrojů

 • Přípravu pro výkon manažerských funkcí i vlastní podnikání

 • Znalosti trendů podnikatelského prostředí

 • Rozvoj business potenciálu

 • Znalosti a dovednosti leadershipu

 • Znalost trendů v náboru, vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů

 • Schopnost aplikace psychologických metod do podnikání a obchodu

Uplatnění po úspěšném absolvování profesního zaměření Řízení lidských zdrojů

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto magisterského profesního zaměření mohou ucházet o pozice středního a vyššího managementu v oblasti řízení lidských zdrojů.

Nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření:

 • HR Manažer/ka
 • Manažer/ka odměňování a benefitů
 • Manažer/ka rozvoje a vzdělávání zaměstnanců
 • Manažer/ka náboru
 • HR Operations manažer/ka
 • Externí poradce HR
 • Konzultant/ka

Chcete stoupat? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradenství Praha

Mgr. Kateřina Haladová

+420 601 692 747

Studijní poradenství Brno

Mgr. Nikola Konečná

+420 601 001 667

Dobrodružství s cílem NEWTON University