Řízení lidských zdrojů

Vzorový studijní plán

Přehled témat, která se vás už nemohou dočkat 

Předměty

1. semestr

 • Ekonomika a řízení podniku
 • Manažerská psychologie
 • Mikroekonomie 2
 • Právo v podnikání
 • Současné teorie managementu
 • Zadání studijní praxe

2. semestr

 • Kognitivní management
 • Makroekonomie 2
 • Manažerské rozhodování
 • Manažerské účetnictví a controlling
 • Metodologie odborných prací
 • Studijní praxe 1
 • Řízení a hodnocení výkonu

3. semestr

 • Best Practices in Management
 • Diplomový seminář
 • Metody osobnostního rozvoje
 • Mezinárodní marketing
 • Studijní praxe 2
 • HR marketing a získávání talentů
 • Rozvoj zaměstnanců

4. semestr

 • Diplomová práce
 • Ethical Management and CSR
 • Nové trendy v podnikání
 • Státní závěrečná zkouška
 • Zákoník práce a pracovní právo

Profesní předměty

 • Řízení a hodnocení výkonu
 • Získávání talentů a HR marketing
 • Rozvoj zaměstnanců
 • Zákoník práce a Pracovní právo