Tvořte strategii společnosti, ovládejte její finance, současně efektivně řiďte svůj čas a neste zodpovědnost za svá rozhodnutí. Studium se zaměřuje na oblast managementu a leadershipu, jejímiž znalostmi a dovednostmi musí disponovat každý moderní manažer. Teoretický základ je orientován na management, psychologii, podnikání, finance a řízení organizace.

Finanční řízení podniku je profesní zaměření, které v sobě kombinuje rozvoj znalostí a dovedností z obecné ekonomie, mezinárodních financí, ekonomiky a finančního řízení podniku, managementu v podmínkách globalizovaného finančního trhu.

Co vám dá studium Finančního řízení podniku

Přípravu pro výkon manažerských funkcí i vlastní podnikání

Znalosti trendů podnikatelského prostředí

Rozvoj business potenciálu

Znalosti a dovednosti leadershipu

Znalost trendů v náboru, vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů

Schopnost aplikace psychologických metod do podnikání a obchodu

Uplatnění po úspěšném absolvování profesního zaměření Finanční řízení podniku

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto magisterského profesního zaměření mohou ucházet o pozice středního a vyššího managementu v oblasti financí, bankovnictví, pojišťovnictví, ale také investic a kapitálového trhu.

Nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření:

  • Majitel/​​ka společnosti
  • Manažer/​​ka podniku
  • Finanční manažer/​​ka
  • Finanční a investiční poradce/​​poradkyně
  • Finanční expert/​​ka

Chcete stoupat? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradce pro navazující magisterské studium
Bc. Vojtěch Rod, DiS.
Studijní poradenství magisterského studia Brno
Mgr. Nikola Konečná