Finanční řízení podniku

Tvořte strategii společnosti, ovládejte její finance, současně efektivně řiďte svůj čas a neste zodpovědnost za svá rozhodnutí. Studium se zaměřuje na oblast managementu a leadershipu, jejímiž znalostmi a dovednostmi musí disponovat každý moderní manažer. Teoretický základ je orientován na management, psychologii, podnikání, finance a řízení organizace.

Finanční řízení podniku je profesní zaměření, které v sobě kombinuje rozvoj znalostí a dovedností z obecné ekonomie, mezinárodních financí, ekonomiky a finančního řízení podniku, managementu v podmínkách globalizovaného finančního trhu.

Co vám dá studium Finančního řízení podniku

 • Přípravu pro výkon manažerských funkcí i vlastní podnikání

 • Znalosti trendů podnikatelského prostředí

 • Rozvoj business potenciálu

 • Znalosti a dovednosti leadershipu

 • Znalost trendů v náboru, vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů

 • Schopnost aplikace psychologických metod do podnikání a obchodu

Uplatnění po úspěšném absolvování profesního zaměření Finanční řízení podniku

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto magisterského profesního zaměření mohou ucházet o pozice středního a vyššího managementu v oblasti financí, bankovnictví, pojišťovnictví, ale také investic a kapitálového trhu.

Nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření:

 • Majitel/ka společnosti
 • Manažer/ka podniku
 • Finanční manažer/ka
 • Finanční a investiční poradce/poradkyně
 • Finanční expert/ka

Dobrodružství s cílem NEWTON University

Chcete stoupat? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradenství Praha

Mgr. Kateřina Haladová

+420 601 692 747

Studijní poradenství Brno

Mgr. Nikola Konečná

+420 601 001 667