Finanční řízení podniku

Co vám dá studium Finančního řízení podniku

Přípravu pro výkon manažerských funkcí i vlastní podnikání

Znalosti trendů podnikatelského prostředí

Rozvoj business potenciálu

Znalosti a dovednosti leadershipu

Znalost trendů v náboru, vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů

Schopnost aplikace psychologických metod do podnikání a obchodu

Uplatnění po úspěšném absolvování profesního zaměření Finanční řízení podniku

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto navazujícího magisterského profesního zaměření mohou ucházet o pozice středního a vyššího managementu v oblasti financí, bankovnictví, pojišťovnictví, ale také investic a kapitálového trhu.

Nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření:

  • Majitel/​​ka společnosti
  • Manažer/​​ka podniku
  • Finanční manažer/​​ka
  • Finanční a investiční poradce/​​poradkyně
  • Finanční expert/​​ka

Chcete stoupat? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradce pro navazující studium Praha
Bc. Vojtěch Rod, DiS.
Studijní poradkyně pro navazující studium Brno
Ing. Michaela Hubáčková