Vzorový studijní plán

Přehled témat, která se vás už nemohou dočkat 

Předměty

1. semestr

 • Mikroekonomie II.
 • Současné teorie managementu
 • Ekonomika a řízení podniku
 • Manažerská psychologie
 • Právo v podnikání

2. semestr

 • Makroekonomie II.
 • Manažerské účetnictví a controlling
 • Manažerské rozhodování
 • Kognitivní management
 • Bankovnicví a pojišťovnictví
 • Metodologie odborných prací
 • Studijní praxe (část 1)

3. semestr

 • Mezinárodní marketing
 • Best Practices in Management
 • Povinně volitelný předmět
 • Nákladový management
 • Investiční strategie
 • Diplomový seminář
 • Studijní praxe (část 2)

4. semestr

 • Nové trendy v podnikání
 • Ethical Management and CSR
 • Finanční plánování
 • Státní závěrečná zkouška
 • Diplomová práce

Profesní předměty

 • Bankovnicví a pojišťovnictví
 • Nákladový management
 • Investiční strategie
 • Finanční plánování