Psychologie v managementu

Staňte se leaderem a úspěšným manažerem

Chcete být manažerem, který rozumí lidem, umí je vést a podporovat na jejich profesní i životní cestě?

Zvolte si studium psychologie v managementu a pojďte prozkoumat a pochopit jak lidé přemýšlejí, na základě čeho se rozhodují, proč se chovají tak, jak se chovají. Staňte se expertem na rozvoj osobních kvalit jak svých vlastních, tak druhých lidí.  Kombinace znalostí psychologie a managementu vám poskytne přidanou hodnotu k práci s lidmi v různých profesních i situačních kontextech. Studujte to, co vás zajímá a co vám dává smysl.


doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D. — MBA Ředitelka Centra humanitních věd, vyučující psychologických předmětů, lektorka osobnostně rozvojových programů, spoluautorka metodiky X‑tream a profesní garantka MSc. programu Psychologie v managementu.

Co vám dá studium Psychologie v managementu

Schopnost efektivní práce s lidmi a využití jejich potenciálu

Schopnost aplikace psychologických metod do managementu

Osobnostní rozvoj a posilování soft skills

Potřebné znalosti pro výběr a rozvoj zaměstnanců

Příprava na výkon vedoucích rolí

Rozvoj leadershipu

Uplatnění po úspěšném absolvování profesního zaměření Psychologie v managementu

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto navazujícího magisterského profesního zaměření mohou ucházet o pozice středního a vyššího managementu či expertní práci v soukromém i státním sektoru v oblasti psychosociální, manažerské i výzkumné v oblasti lidských zdrojů či vlastního podnikání.

Nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření:

  • Talent Acquisition manažer/​​​​ka
  • Manažer/​​​​ka rozvoje
  • Expertní poradce/​​​​poradkyně
  • Expert/​​​​ka ve výzkumném manažerském středisku
  • Majitel/​​​​ka agentury

Chcete stoupat? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradce pro navazující studium Praha
Bc. Vojtěch Rod, DiS.
Studijní poradkyně pro navazující studium Brno
Ing. Michaela Hubáčková