Psychologie v managementu

Staňte se leaderem a úspěšným manažerem

Vzorový studijní plán

Podrobný přehled předmětů, se kterými se během studia setkáte

1. semestr

 • Best Practices in Management
 • Etika v managementu
 • Makroekonomické teorie
 • Psychologie v managementu
 • Sociální aspekty managementu
 • Současné teorie v managementu
 • Statistika
 • Marketing management
 • Zadání studijní praxe

2. semestr

 • Manažerské účetnictví
 • Metody manažerského rozhodování
 • Praxe 1
 • Procesní řízení
 • Soudobé podnikatelské trendy
 • Strategický management
 • Psychologie zátěže a stresu
 • Sociální a psychologické aspekty osobnosti

3. semestr

 • Diplomový seminář
 • Informační systémy v managementu
 • Občanské a obchodní právo
 • Praxe 2
 • Řízení změn v podniku
 • Kreativita a inovace v praxi manažera
 • Metody osobnostního rozvoje

4. semestr

 • Diplomová práce
 • Metody sociálního výzkumu
 • Státní závěrečná zkouška
 • Vyjednávání v podnikání
 • Komunikační a prezentační dovednosti

Profesní předměty

 • Sociální a psychologické aspekty osobnosti
 • Psychologie zátěže a stresu
 • Kreativita a inovace v praxi manažera
 • Osobnostní rozvoj