Psychologie v managementu

Staňte se leaderem a úspěšným manažerem

Vzorový studijní plán

Podrobný přehled předmětů, se kterými se během studia setkáte 

Předměty

1. semestr

 • Současné přístupy v managementu
 • Makroekonomie
 • Etika v managementu
 • Statistika
 • Sociální aspekty managementu
 • Psychologie v managementu
 • Marketing management
 • Best Practices in Management

2. semestr

 • Metody manažerského rozhodování
 • Strategický management
 • Procesní řízení
 • Manažerské účetnictví
 • Soudobé podnikatelské trendy
 • Sociální a psychologické aspekty osobnosti
 • Psychologie zátěže a stresu
 • Studijní praxe

3. semestr

 • Řízení změn v podniku
 • Diplomový seminář
 • Informační systémy v managementu
 • Občanské a obchodní právo
 • Kreativita a inovace v praxi manažera
 • Osobnostní rozvoj
 • Studijní praxe

4. semestr

 • Vyjednávání v podnikání
 • Metody sociálního výzkumu
 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Státní závěrečná zkouška
 • Diplomová práce

Profesní předměty

 • Sociální a psychologické aspekty osobnosti
 • Psychologie zátěže a stresu
 • Kreativita a inovace v praxi manažera
 • Osobnostní rozvoj