Praktické informace

Podat přihlášku

Od našich uchazečů potřebujeme předložit maturitní vysvědčení. 

Pokud jste ještě nematurovali, bude přijetí pouze podmíněné a vysvědčení budete muset předložit před zahájením studia.

Všichni uchazeči, pro které není angličtina rodným jazykem, musí navíc ovládat angličtinu na úrovni alespoň B2 (podle Společného evropského referenčního rámce). Tato úroveň odpovídá následujícím úrovním mezinárodních zkoušek:

  • IELTS — 6,0
  • TOEFL — 85
  • C1 Advanced — 160 – 179 (dříve známý jako CAE, Certificate in Advanced English).
  • B2 First — stupeň B nebo C (dříve známý jako FCE, First Certificate in English).
  • PTE — 67

Nevyžadujeme žádné certifikáty o jazykových znalostech, protože během přijímacího řízení provádíme vlastní hodnocení, ale můžete je předložit na podporu své přihlášky.