Veřejná správa a její právní aspekty

Vzorový studijní plán

Přehled témat, která se vás už nemohou dočkat

 • 1. semestr

  Mikroekonomie II.

  Současné teorie managementu

  Ekonomika a řízení podniku

  Manažerská psychologie

  Právo v podnikání

 • 2. semestr

  Makroekonomie II.

  Manažerské účetnictví a controlling

  Manažerské rozhodování

  Kognitivní management

  Veřejné zakázky

  Metodologie odborných prací

  Studijní praxe (část 1)

 • 3. semestr

  Mezinárodní marketing

  Best Practices in Management

  Povinně volitelný předmět

  Správní právo

  Instituce státní správy

  Diplomový seminář

  Studijní praxe (část 2)

 • 4. semestr

  Nové trendy v podnikání

  Ethical Management and CSR

  Bezpečnostní sbory ve veřejné správě

  Státní závěrečná zkouška

  Diplomová práce

 • Profesní předměty

  Veřejné zakázky

  Správní právo

  Instituce státní správy

  Bezpečnostní sbory ve veřejné správě

Dobrodružství s cílem NEWTON University