Studium se zaměřuje na oblast managementu a leadershipu, jejímiž znalostmi a dovednostmi musí disponovat každý moderní manažer. Teoretický základ je orientován na management, psychologii, podnikání, finance a řízení organizace.

Profesní zaměření Veřejná správa a její právní aspekty připravuje odborníky veřejné správy, kteří myslí strategicky a řídí projekty, umí čelit změnám a využívají maximum potenciálu inovací. Specializace se rovněž zaměřuje na manažerské vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálně-ekonomických kontextech.

Co vám dá studium Veřejné správy a jejích právních aspektů

Přípravu pro výkon manažerských funkcí i vlastní podnikání

Znalosti trendů podnikatelského prostředí

Rozvoj business potenciálu

Znalosti a dovednosti leadershipu

Znalost trendů v náboru, vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů

Schopnost aplikace psychologických metod do podnikání a obchodu

Uplatnění po úspěšném absolvování profesního zaměření Veřejná správa a její právní aspekty

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto magisterského profesního zaměření mohou ucházet o pozice středního a vyššího managementu v oblasti státní správy či se vydat směrem vlastního podnikání v oblasti konzultačních činností.

Nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření:

  • Vedoucí oddělení/​​úseku státní správy
  • Manažer/​​ka
  • Majitel/​​ka konzultační společnosti

 

Chcete stoupat? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradenství
Bc. Vojtěch Rod, DiS.
Studijní poradenství Brno
Mgr. Nikola Konečná